Novosti kompanije
1 јун 2012, 18:02

Počev od 01. juna povećava se nivo pouzdanosti "master – računa" učesnika rejtinga profitabilnostI

Svrha inovacije - poboljšanje stepena zaštite novčanih sredstava na «Invest-računima » prilikom povezivanja sa «Master-računima». Glavni zahtev svim učesnicima Rejtinga profitabilnosti odnosi se na jasno ograničavanje rizika pri trgovanju kroz obavezno korišćenje zaštitnih mera pri otvaranju pozicija tj. obavezno korišćenje Stop Loss naredbi. Od samog početka, zadatak korisničkog servisa «Master-Invest» je da ponudi klijentima Kompanije TeleTrade mogućnost investiranja na FOREX tržištu sa maksimalnom sigurnošću. Tokom prošle godine preduzeto je nekoliko važnih koraka u smeru maksimiziranja sigurnosti ulaganja. Na veb-sajtu Kompanije objavljeno je mnogo konkretnih informacija i važnih statističkih podataka koji pomažu klijentu pri sastavljanju sopstvenog investicionog portfolija tj. odabira odgovarajućih «Master-računa». Klijent ima mogućnost da sam odredi stepen investicione sigurnosti, da reguliše obim kopiranih trgovinskih operacija, a takođe da neposredno kontroliše trgovanje odabranih «Master - trejdera » i po potrebi samostalno vrši izmenu trgovniskih operacija. Povećan je broj upravljača kapitalom, izvršena je kategorizacija «Master - računa» po stepenu rizika na niski, srednji i visoki. Međutim, sa povećanjem broja «Master - računa», raste i potreba za većom kontrolom kvaliteta. Konkretno, upoznati smo sa činjenicom da se više puta dogodilo da su neki od vlasnika «Master - računa » obavljali trgovinske operacije bez aktiviranja naredbe Stop Loss. To svakako predstavlja kršenje pravila bezbednog trgovanja. Čak i ako vlasnik «Master - računa », na primer, dozvoli vizuelni uvid u svoje trgovinske operacije, ne postojanje Stop Loss naredbe će vlasnika «Invest - računa » dovesti u nelagodan položaj, jer neće moći da na vreme stekne uvid u stepen rizika konkretne trgovinske operacije, pa će biti u situaciji da razmišlja o tome da postavi sopstvenu Stop Loss naredbu, ili da momentalno zatvori poziciju. Kako bi izbegli ovakve situacije u kojima je vlasnik «Invest - računa » primoran da donosi teške odluke, javila se potreba za povećanjem pouzdanosti učesnika Rejtinga «Master - računa ». Imajući u vidu i veliki broj zahteva i pitanja klijenata koje svakodnevno doijamo putem Lične stranice klijenta, Kompanija je odlučila da preduzme ovaj korak kako bi se sve negativne pojave svele na minimum, a veliki broj njih i potpuno iskorenio. Molimo Vas da obratite pažnju na to da se, počev od 01. juna 2012 godine, menjaju određena pravila prikazivanja «Master - računa» na listi Rejting profitabilnosti. 1. «Master račun» koji se već nalazi na listi Rejting profitabilnosti, zadržaće se na listi i sledećeg dana pod uslovom da na tom računu nema otvorenih pozicija bez aktivirane zaštitne naredbe Stop Loss. Razmera Stop Loss naredbe nije od značaja za ovo pitanje. Provera ovog uslova vrši se svakodnevno, putem automatizovanog specijalnog programa za proveru, tačno u 00:00 časova (vremenska zona trgovinskog terminala). Ukoliko «Master - račun » u trenutku provere nije ispunio ovaj uslov tj. na računu postoji makar jedna otvorena pozicija koja je ostavljena da prenoći bez Stop Loss naredbe, tada se navedeni račun stavlja na takozvanu crnu listu «Master - računa» i automatski se briše sa liste Rejting profitabilnosti. «Invest- računi » , koji su povezani na «Master - račun» koji je postavljen na crnu listu, ostaju i dalje povezani sa tim računom, jer Kompanija ne može odlučivati umesto klijenta. Isključivo klijent, tj. vlasnik «Invest - računa» odlučuje o tome i na njemu je da proceni da li će nastaviti saradnju sa vlasnikom «Master - računa » sa crne liste, ili će tu saradnju prekinuti. U svakom slučaju, automatsko kopiranje naredbi za trgovanje sa «Master - računa » na «Invest - račun» biće nastavljeno, bez obzira na to što se «Master - račun » našao na crnoj listi i što je brisan iz Rejtinga profitabilnosti. Činjenica je da će u takvoj situaciji veliki procenat vlasnika «Invest - računa » odlučiti da tu saradnju prekine, jer neće biti u prilici da ocenjuje stepen rizika trgovinskih operacija kojem je njegov račun izložen. Iz navedenih razloga, preporučujumo svim vlasnicima «Master - računa » da tokom vršenja trgovinskih operacija obavezno koriste naredbu Stop Loss, kako bi izbegli mogućnost da njihov račun dospe na crnu listu. 2. Taktiku trgovanja bez Stop Loss-a, moguće je koristiti bez rizika da «Master - račun » bude uklonjen sa liste Rejting profitabilnosti, samo tokom trgovinskog dana. Na kraju trgovinskog dana, u 00:00 časova po vremenu trgovinskog terminala, na sve otvorene pozicije moraju biti postavljene zaštitne naredbe Stop Loss, ili pak sve otvorene pozicije se moraju zatvoriti. Napominjemo važnu činjenicu da korišćenje taktika trgovanja koje podrazumevaju odsustvo naredbe Stop Loss, predstavlja nepoželjni oblik trgovanja u okviru usluge «Master - Invest». Sprovedene ankete pokazuju da većina vlasnika «Invest - računa ne podržava upotrebu takvih taktika u trgovanju od strane vlasnika «Master - računa ». Razlog leži u činjenici da je vlasniku «Invest - računa » u tom slučaju znatno otežan uvid u stepen i kontrolu rizika obavljanja trgovinskih operacija. Stoga molimo sve vlasnike « Master - računa » da ovakve taktike ne koriste i da na taj način privuku još veći broj zainteresovanih investitora. 3. Biće sprovedena automatska kontrola istorije trgovanja svih novootvorenih «Master - računa », pre nego što budu uvršeni u Rejting profitabilnosti. Svrha kontrole će biti utvrđivanje prisustva Stop Loss naredbi u odnosu na ukupan broj obavljenih trgovinskih operacija. Molimo vlasnike «Master - računa» da se prema ovim izmenama odnose sa punom pažnjom i razumevanjem. Kompanija na ovaj način ne ograničava Vašu slobodu u trgovanju, ali zadržava pravo da vaše rezultate ne pokazuje javno, putem Rejtinga profitabilnosti i da ne reklamira «Master - račune » onih vlasnika koji nisu spremni da prihvate mere bezbednosti koje su od suštinskog značaja za vlasnike «Invest - računa ». Kompanija takođe zadržava pravo da upozori vlasnike «Invest - računa » o postojanju dodatnog rizika ukoliko «Master - račun » sa kojim je investitor povezan, dospe na crnu listu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da kontaktirate rukovodstvo projekta «Master - Invest » putem Lične stranice, gde ćete navesti svoj kontakt telefon, e-mail i vreme u koje vas možemo pozvati.

© 2000-2023. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
трансфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik