Lịch nghỉ lễ

Chọn năm
Chọn quốc gia
Ngày
Ngày lễ
Đất nước
Tháng 1 2023
2 tháng 1 02.01
New Year's Day
Australia
United Kingdom
Canada
France
Germany
Japan
U.S.
Russia
3 tháng 1 03.01
New Year's Day
Japan
New Zealand
9 tháng 1 09.01
Respect for the Aged Day
Japan
16 tháng 1 16.01
Martin Luther King, Jr. Day
U.S.
23 tháng 1 - 27 tháng 1 23.01 - 27.01
Chinese New Year
China
Tháng 2 2023
6 tháng 2 06.02
National Day
New Zealand
20 tháng 2 20.02
Family Day
Canada
20 tháng 2 20.02
Washington's Birthday
U.S.
23 tháng 2 23.02
Emperor's Birthday
Japan
23 tháng 2 23.02
Defender of the Fatherland Day
Russia
Tháng 3 2023
8 tháng 3 08.03
Women's Day
Russia
21 tháng 3 21.03
Vernal Equinox
Japan
Tháng 4 2023
3 tháng 4 - 5 tháng 4 03.04 - 05.04
Ching Ming Festival
China
7 tháng 4 07.04
Good Friday
Australia
United Kingdom
Canada
France
Germany
New Zealand
Switzerland
U.S.
10 tháng 4 10.04
Easter
Australia
United Kingdom
France
Germany
New Zealand
Switzerland
Tháng 5 2023
1 tháng 5 01.05
Labor Day
China
United Kingdom
France
Switzerland
Russia
3 tháng 5 03.05
Constitution Day
Japan
4 tháng 5 04.05
Greenery Day
Japan
1 tháng 5 - 5 tháng 5 01.05 - 05.05
Labor Day
China
5 tháng 5 05.05
Children's Day
Japan
8 tháng 5 08.05
Bank Holiday
United Kingdom
9 tháng 5 09.05
National Day
Russia
18 tháng 5 18.05
Ascension Day
Switzerland
22 tháng 5 22.05
Victoria Day
Canada
29 tháng 5 29.05
Bank Holiday
United Kingdom
29 tháng 5 29.05
Pentecost
Switzerland
29 tháng 5 29.05
Memorial Day
U.S.
Tháng 6 2023
5 tháng 6 05.06
Queen's Birthday
New Zealand
12 tháng 6 12.06
Queen's Birthday
Australia
19 tháng 6 19.06
Juneteenth
U.S.
22 tháng 6 - 23 tháng 6 22.06 - 23.06
Dragon Boat Festival
China
Tháng 7 2023
3 tháng 7 03.07
Canada Day
Canada
4 tháng 7 04.07
Independence Day
U.S.
17 tháng 7 17.07
Marine Day
Japan
Tháng 8 2023
1 tháng 8 01.08
National Day
Switzerland
7 tháng 8 07.08
Civic Holiday
Canada
11 tháng 8 11.08
Mountain Day
Japan
28 tháng 8 28.08
Bank Holiday
United Kingdom
Tháng 9 2023
4 tháng 9 04.09
Labor Day
Canada
U.S.
18 tháng 9 18.09
Respect for the Aged Day
Japan
29 tháng 9 29.09
Mid-Autumn Moon Festival
China
Tháng 10 2023
2 tháng 10 - 6 tháng 10 02.10 - 06.10
National Day
China
9 tháng 10 09.10
Thanksgiving Day
Canada
9 tháng 10 09.10
National Sports Day
Japan
23 tháng 10 23.10
Labor Day
New Zealand
Tháng 11 2023
3 tháng 11 03.11
Culture Day
Japan
23 tháng 11 23.11
Workers Day
Japan
23 tháng 11 23.11
Thanksgiving Day
U.S.
Tháng 12 2023
25 tháng 12 25.12
Christmas
Australia
United Kingdom
Canada
Germany
New Zealand
U.S.
26 tháng 12 26.12
Boxing Day
Australia
United Kingdom
Germany
New Zealand

Tất cả thông tin trên trang web chỉ nhằm mục đích tìm hiểu và không phải là cơ sở để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Xin vui lòng tìm hiểu về cảnh báo rủi ro.

© 2000-2023. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền