Lịch nghỉ lễ

Chọn năm
Chọn quốc gia
Ngày
Ngày lễ
Đất nước
Tháng 1 2022
1 tháng 1 01.01
New Year's Day
Australia
United Kingdom
Canada
France
Germany
Japan
U.S.
Hong-Kong
Russia
7 tháng 1 07.01
Orthodox Christmas
Russia
10 tháng 1 10.01
Respect for the Aged Day
Japan
11 tháng 1 11.01
Respect for the Aged Day
Japan
17 tháng 1 17.01
Martin Luther King, Jr. Day
U.S.
26 tháng 1 26.01
Australia Day
Australia
31 tháng 1 - 4 tháng 2 31.01 - 04.02
Spring Festival
China
31 tháng 1 - 4 tháng 2 31.01 - 04.02
Lunar New Year
China
Tháng 2 2022
7 tháng 2 07.02
National Day
New Zealand
21 tháng 2 21.02
Family Day
Canada
21 tháng 2 21.02
Presidents' Day
U.S.
23 tháng 2 23.02
Emperor's Birthday
Japan
23 tháng 2 23.02
Defender of the Fatherland Day
Russia
Tháng 3 2022
8 tháng 3 08.03
Women's Day
Russia
21 tháng 3 21.03
Vernal Equinox
Japan
Tháng 4 2022
5 tháng 4 05.04
Ching Ming Festival
China
14 tháng 4 14.04
Maundy Thursday
Italy
15 tháng 4 15.04
Good Friday
Australia
United Kingdom
Canada
France
Germany
New Zealand
Switzerland
U.S.
18 tháng 4 18.04
Easter
Australia
United Kingdom
France
Germany
New Zealand
Switzerland
29 tháng 4 29.04
Showa Day
Japan
Tháng 5 2022
2 tháng 5 02.05
Labor Day
China
United Kingdom
France
Switzerland
Russia
3 tháng 5 03.05
Constitution Day
Japan
4 tháng 5 04.05
Greenery Day
Japan
5 tháng 5 05.05
Children's Day
Japan
9 tháng 5 09.05
National Day
Hong-Kong
Russia
26 tháng 5 26.05
Ascension Day
Switzerland
30 tháng 5 30.05
Memorial Day
U.S.
Tháng 6 2022
2 tháng 6 02.06
Bank Holiday
United Kingdom
3 tháng 6 03.06
Dragon Boat Festival
China
Hong-Kong
6 tháng 6 06.06
Queen's Birthday
New Zealand
6 tháng 6 06.06
Pentecost
Switzerland
20 tháng 6 20.06
Juneteenth
U.S.
Tháng 7 2022
1 tháng 7 01.07
Canada Day
Canada
1 tháng 7 01.07
Public Holiday
Hong-Kong
4 tháng 7 04.07
Independence Day
U.S.
18 tháng 7 18.07
Marine Day
Japan
Tháng 8 2022
1 tháng 8 01.08
Civic Holiday
Canada
1 tháng 8 01.08
National Day
Switzerland
11 tháng 8 11.08
Mountain Day
Japan
29 tháng 8 29.08
Bank Holiday
United Kingdom
Tháng 9 2022
5 tháng 9 05.09
Labor Day
Canada
U.S.
12 tháng 9 12.09
Mid-Autumn Moon Festival
China
12 tháng 9 12.09
National Day
Hong-Kong
19 tháng 9 19.09
Respect for the Aged Day
Japan
23 tháng 9 23.09
Autumn Equinox
Japan
Tháng 10 2022
4 tháng 10 04.10
National Day
Hong-Kong
3 tháng 10 - 7 tháng 10 03.10 - 07.10
National Day
China
10 tháng 10 10.10
Thanksgiving Day
Canada
10 tháng 10 10.10
National Sports Day
Japan
24 tháng 10 24.10
Labor Day
New Zealand
Tháng 11 2022
3 tháng 11 03.11
Culture Day
Japan
4 tháng 11 04.11
Unity Day
Russia
23 tháng 11 23.11
Workers Day
Japan
24 tháng 11 - 25 tháng 11 24.11 - 25.11
Thanksgiving Day
U.S.
Tháng 12 2022
23 tháng 12 23.12
Christmas
Australia
United Kingdom
New Zealand
26 tháng 12 26.12
Boxing Day
Australia
United Kingdom
Germany
New Zealand
26 tháng 12 26.12
Christmas
Canada
U.S.
27 tháng 12 27.12
Christmas
Australia
United Kingdom
New Zealand

Tất cả thông tin trên trang web chỉ nhằm mục đích tìm hiểu và không phải là cơ sở để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Xin vui lòng tìm hiểu về cảnh báo rủi ro.

© 2000-2022. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền