Investment portfolios

Investment portfolios are a source of passive income for investors.

TeleTrade's analysts and portfolio managers create a range of three-, six- and twelve-month investment portfolios that provide a balanced approach for investors based on investment strategies and risk-taking. Each portfolio is balanced in terms of investment term, risk and expected return.

The portfolios are rebalanced on a monthly basis to reflect market conditions and the investment strategy of each portfolio. So at the beginning of each month, managers look for the best investment opportunities, based on their assessment of the overall situation as well as the outlook for the specific instrument featured in the portfolio.

An investor can join any portfolio using Synchronous Trading at any time. Any of the positions opened by the managers can also be closed by the investor at any time.

What you get after connecting
to any of the investment portfolios

  • Manager's instant decisions regarding opening of new and closing of existing positions
  • Full information on open positions in the portfolio
  • Monthly reports on decisions made, market situation, profitability and risk performance
  • Portfolio closing reports
Best-case scenarios 2022г

The investment portfolios are based on the principle of selecting promising instruments that have shown a strong positive trend over the past five years and have the potential for further growth. Furthermore, portfolio performance is monitored regularly to ensure the stated returns and, where possible, to maximise returns taking into account the risk levels of each portfolio.

By joining TeleTrade's portfolio product line, you will gain both portfolio investment experience, followed by an understanding of market trends, and a chance to increase your savings over a long term at rates above inflation and the interest earned on bank deposits.

* Access provided upon the deposit of $1,000 and higher

© 2000-2022. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền