Sinhronizovana trgovina

Kopirajte trgovinske operacije najuspešnijih trejdera i ostvarite prihod na finansijskim tržištima bez samostalnog donošenja odluka!

"Sinhronizovana trgovina"

- to je servis koji omogućava investitorima da ostvare prihode na deviznom tržištu tako što će kopirati trgovinske operacije najiskusnijih trejdera. Pri tome, investitor je oslobođen pritiska koji sa sobom nosi donošenje odluka o otvaranju/zatvaranju pozicija, dok trejder dobija prethodno ugovorenu nagradu za svaku uspešnu operaciju.

Za investitore
Vi ostvarujete prihod kopiranjem trgovinskih naredbi iskusnih trejdera koji se nalaze na posebnoj Rang listi uspešnosti. Kopiranje se odvija u automatskom režimu, tako da nije neophodno da lično pratite realizaciju svake naredbe. Takođe, imate mogućnost da u bilo kom trenutku stopirate izvršenje bilo koje kopirane naredbe.
Za Trejdere
Vi dobijate proviziju od investitora koji koristi uslugu kopiranja vaših trgovinskih operacija. Što je vaša pozicija na Rejting listi viša, to će više investitora poželeti da se poveže sa vašim trgovinskim računom. Sa povećanjem broja investitora povećava se i vaš prihod od provizija.

Šema međusobne saradnje investitora i trejdera

Za trgovinu na deviznom tržištu, trejder koristi sopstvena novčana sredstva. Sve njegove akcije se automatski kopiraju na račun investitora koji su se prethodno povezali sa trgovinskim računom trejdera. Ukoliko je rezultat trgovinskih operacija koje sprovodi trejder pozitivan, tada se njegova pozicija na Rejting listi poboljšava, što za posledicu ima povećanje broja zainteresovanih investitora koji žele da kopiraju njegove operacije, a samim tim rastu i ukupni prihodi trejdera na ime ostvarene provizije.

Vi investirate
10000 $
Vi dobijate
11 158 $
Trejder
Profit
Vi dobijate
10000 $ 10000 $ *
10000 $ 10000 $ *
10000 $ 10000 $ *
10000 $ 10000 $ *
10000 $ 10000 $ *

Prednosti usluge "Sinhronizovana trgovina"

Finansijska transparentnost
Pre kopiranja operacija, razlika u visini depozita investitora i trejdera se automatski uzima u obzir.
Kontrola od strane investitora
Investitor može upravljati otvorenim pozicijama koje su bile predmet kopiranja sa računa trejdera. To pruža mogućnost investitoru da u bilo kom trenutku zatvori poziciju, fiksira ostvareni profit ili ograniči rizik.
Brzina kopiranja
Trejderi i investitori svoju trgovinu obavljaju preko servera kompanije TeleTrade, tako da se kopiranje trgovinskih operacija obavlja praktično trenutno.
Otvaranje trgovinskog računa

© 2000-2023. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Japan and FATF blacklisted countries.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
трансфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik