Uslovi trgovine za STANDARD

STANDARD
Min. spred
Trenutni spred
Dugi svop
Kratki svop
Margina (%)
AUS200

Australia 200

1.10
-13
-13
0.50

AUS200

Veličina lota 10 AUD x AUS200 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -13

Kratki svop: -13

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 01:50-08:30 09:10-23:00

Utorak: 01:50-08:30 09:10-23:00

Sreda: 01:50-08:30 09:10-23:00

Četvrtak: 01:50-08:30 09:10-23:00

Petak: 01:50-08:30 09:10-23:00

CH20

Switzerland 20

5.0
-5.6
-10.7
0.50

CH20

Veličina lota 10 CHF x CH20 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -5.6

Kratki svop: -10.7

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 08:02-21:55

Utorak: 08:02-21:55

Sreda: 08:02-21:55

Četvrtak: 08:02-21:55

Petak: 08:02-21:55

CHN50

A50 China Index

9.53
-142
-142
0.50

CHN50

Veličina lota 10 CHN x CHN50 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -142

Kratki svop: -142

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 03:05-10:25 11:00-22:40

Utorak: 03:05-10:25 11:00-22:40

Sreda: 03:05-10:25 11:00-22:40

Četvrtak: 03:05-10:25 11:00-22:40

Petak: 03:05-10:25 11:00-22:40

ES35

Spain 35

8.0
-15.2
-19.4
0.50

ES35

Veličina lota 10 EUR x ES35 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -15.2

Kratki svop: -19.4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 09:02-19:55

Utorak: 09:02-19:55

Sreda: 09:02-19:55

Četvrtak: 09:02-19:55

Petak: 09:02-19:55

EUR50

Europe 50

1.5
-6.4
-8.3
0.50

EUR50

Veličina lota 10 EUR x EUR50 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -6.4

Kratki svop: -8.3

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 08:02-21:55

Utorak: 08:02-21:55

Sreda: 08:02-21:55

Četvrtak: 08:02-21:55

Petak: 08:02-21:55

FRA40

France 40

2.3
-10.6
-13.7
0.50

FRA40

Veličina lota 10 EUR x FRA40 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -10.6

Kratki svop: -13.7

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 08:02-21:55

Utorak: 08:02-21:55

Sreda: 08:02-21:55

Četvrtak: 08:02-21:55

Petak: 08:02-21:55

GER30

Germany 30

2.3
-12
-15
0.50

GER30

Veličina lota 10 EUR x GER30 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -12

Kratki svop: -15

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 00:05-02:15 02:16-22:55

Utorak: 00:05-02:15 02:16-22:55

Sreda: 00:05-02:15 02:16-22:55

Četvrtak: 00:05-02:15 02:16-22:55

Petak: 00:05-02:15 02:16-21:55

HK50

Hong Kong 50

8.0
-43
-42
0.50

HK50

Veličina lota 10 HKD x HK50 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -43

Kratki svop: -42

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Utorak: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Sreda: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Četvrtak: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Petak: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

J225

Japan 225

16
-5
-5
0.50

J225

Veličina lota 100 JPY x J225 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -5

Kratki svop: -5

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 02:05-19:00

Utorak: 02:05-19:00

Sreda: 02:05-19:00

Četvrtak: 02:05-19:00

Petak: 02:05-19:00

UK100

UK 100

1.1
-8
-8
0.50

UK100

Veličina lota 10 GBP x UK100 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -8

Kratki svop: -8

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 00:05-22:55

Utorak: 00:05-22:55

Sreda: 00:05-22:55

Četvrtak: 00:05-22:55

Petak: 00:05-22:55

US30

Wall Street 30

11
-6
-5
0.50

US30

Veličina lota 10 USD x US30 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -6

Kratki svop: -5

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Utorak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Sreda: 00:05-22:15 22:30-22:55

Četvrtak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Petak: 00:05-21:55

US500

US SPX 500

1.3
-8.2
-7.6
0.50

US500

Veličina lota 10 USD x US500 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -8.2

Kratki svop: -7.6

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Utorak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Sreda: 00:05-22:15 22:30-22:55

Četvrtak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Petak: 00:05-21:55

USTech100

US Tech 100

1.6
-27.6
-26.4
0.50

USTech100

Veličina lota 10 USD x USTech100 Index

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -27.6

Kratki svop: -26.4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Utorak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Sreda: 00:05-22:15 22:30-22:55

Četvrtak: 00:05-22:15 22:30-22:55

Petak: 00:05-21:55

Важно

Prilikom prenosa pozicije u noći između srede i četvrtka, obračunava se trostruki svop. Pri tome postoje izuzeci: kada su u pitanju CFD instrumenti (CFD - enerenti, sirovine i indeksi, trostruki svop se obračunava u petak.

Tokom bankarskog "rollover" perioda (23:59:00 - 00:05:00) može doći do upotrebe šireg spreda, a zbog trenutno niske likvidnosti.

Nivo odloženih naredbi iznosi oko dva minimalno moguća spreda. Tačne i važeće informacije u vezi sa tim možete pronaći na terminalu za trgovanje.

U tabeli su prikazani minimalno mogući zahtevi marginalne trgovine koje Kompanija može koristiti. Marginalni zahtevi se razlikuju u zavisnosti od izabranog instrumenta, grupe instrumenata i individualnih podešavanja konkretnog trgovinskog računa.

Upozorenje o rizicima

Izvršenje kratke prodaje (short) nekog finansijskog instrumenta može biti zabranjeno određeno vreme zbog ograničenja takvih instrumenata, bilo od strane ugovornih strana ili od strane regulatornih vlasti. Za detalje obratite se službi za podršku.

© 2000-2022. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik