Uslovi trgovine za STANDARD

STANDARD
Min. spred
Trenutni spred
Dugi svop (%)
Kratki svop (%)
Margina (%)
Cocoa

US Cocoa (Futures) ICE

8
-5
-4
3.00

Cocoa

Veličina lota 10 metric tonnes

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.007%

Dugi svop: -5

Kratki svop: -4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 11:45-19:25

Utorak: 11:45-19:25

Sreda: 11:45-19:25

Četvrtak: 11:45-19:25

Petak: 11:45-19:25

Coffee

Coffee C (Futures) ICE

0.00
-5
-4
3.00

Coffee

Veličina lota 2000 metric tonnes

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.007%

Dugi svop: -5

Kratki svop: -4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 11:15-19:25

Utorak: 11:15-19:25

Sreda: 11:15-19:25

Četvrtak: 11:15-19:25

Petak: 11:15-19:25

Corn

Corn (Futures) CME

0.00
-5
-4
3.00

Corn

Veličina lota 500 metric tonnes

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.007%

Dugi svop: -5

Kratki svop: -4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Utorak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Sreda: 02:05-14:45 15:35-20:00

Četvrtak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Petak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Cotton

Cotton 2 (Futures) ICE

0.14
-5
-4
3.00

Cotton

Veličina lota 500 metric tonnes

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.007%

Dugi svop: -5

Kratki svop: -4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 03:05-20:15

Utorak: 03:05-20:15

Sreda: 03:05-20:15

Četvrtak: 03:05-20:15

Petak: 03:05-20:15

Soybean

Soybean (Futures) CME

0.00
-5
-4
3.00

Soybean

Veličina lota 300 metric tonnes

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.007%

Dugi svop: -5

Kratki svop: -4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Utorak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Sreda: 02:05-14:45 15:35-20:00

Četvrtak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Petak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Sugar

Sugar 11 (Futures) ICE

0.00
-5
-4
3.00

Sugar

Veličina lota 1120 metric tonnes

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.007%

Dugi svop: -5

Kratki svop: -4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 10:35-18:55

Utorak: 10:35-18:55

Sreda: 10:35-18:55

Četvrtak: 10:35-18:55

Petak: 10:35-18:55

Wheat

Chicago SRW Wheat (Futures) CME

0.00
-5
-4
3.00

Wheat

Veličina lota 400 metric tonnes

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.007%

Dugi svop: -5

Kratki svop: -4

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Utorak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Sreda: 02:05-14:45 15:35-20:00

Četvrtak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Petak: 02:05-14:45 15:35-20:00

Важно

Prilikom prenosa pozicije u noći između srede i četvrtka, obračunava se trostruki svop. Pri tome postoje izuzeci: kada su u pitanju CFD instrumenti (CFD - enerenti, sirovine i indeksi, trostruki svop se obračunava u petak.

Tokom bankarskog "rollover" perioda (23:59:00 - 00:05:00) može doći do upotrebe šireg spreda, a zbog trenutno niske likvidnosti.

Nivo odloženih naredbi iznosi oko dva minimalno moguća spreda. Tačne i važeće informacije u vezi sa tim možete pronaći na terminalu za trgovanje.

U tabeli su prikazani minimalno mogući zahtevi marginalne trgovine koje Kompanija može koristiti. Marginalni zahtevi se razlikuju u zavisnosti od izabranog instrumenta, grupe instrumenata i individualnih podešavanja konkretnog trgovinskog računa.

© 2000-2024. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
транcфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik