Kako funkcioniše Sinhronizovana trgovina?

Sinhronizovana trgovina — сервис, koji omogućava investitorima da zarade na deviznom tržištu tako što će kopirati trgovinske operacije iskusnih trejdera. Pri tome, investitor zadržava punu kontrolu nad svakom operacijom ponaosob i ima mogućnost samostalnog otvaranja pozicija na svom investicionom računu.

Investitor
1 Registrujte se kao investitor
2 Izaberite trejdera sa rejting liste
 
 
 
3 Povežite svoj račun Investitora sa računom Trejdera
4 Ostvarite zaradu koja je proporcionalna finansijskim rezultatima Trejdera
Trejder
1 Registrujte se kao Trejder
2 Izvršava trgovinske operacije koristeći sopstvena sredstva (minimalni depozit trejdera iznosi $100)
3 Trgovinske operacije se automatski kopiraju na račun Investitora
4 Dobija proviziju na osnovu zarade investitora
Otvaranje trgovinskog računa

Kako investitor zarađuje novac?

Investitor postavlja specifičan odnos kopiranja trgovinskih operacija tokom postupka povezivanja svog računa sa trgovinskim računom trejdera. Obim trgovinske operacije koja će se realizovati na računu investitora izračunava se na osnovu ovog odnosa, a takođe i na osnovu odnosa između iznosa deponovanog novca na računima investitora i trejdera.

Obim trgovinskih operacija Investitora = Odnos x Sredstva investitora Sredstva trejdera x Obim trgovinskih operacija Trejdera

**Veličina sredstava na računima Investitora i Trejdera uključuje sopstvena sredstva, kredite i bonuse.

Saradnja investitora i trejdera

Na primer, investitor se zainteresovao za trgovinsku strategiju određenog trejdera čija provizija iznosi 10%. Investitor je svoj račun na kome se nalazi 10.000 USD povezao sa odgovarajućim računom trejdera, a zatim je postavio razmeru kopiranja na 100%. Nakon toga, Trejder otvara poziciju buy u obimu od 0,5 lotova, valutni par EUR / USD po ceni od 1,12, sa iznosom od 5000 dolara na svom trgovačkom računu.

Trejder zatvora poziciju kupovine u obimu od 0,5 lotova, valutni par EUR / USD po ceni 1,13 i beleži profit od 500 USD. U ovom slučaju zarada investitora iznosi 1.000 dolara. Provizija trejdera tada iznosi 100 USD (10% zarade investitora) i ona je rezervisana na posebnom privremenom računu, koji služi za zadržavanje provizije, koja se nakon obračuna profitabilnosti koja se vrši na kraju meseca raspodeljuje između trejdera i investitora tokom postupka namirenja.

Trader
Equity

5 000 USD

Volume

0,5 lots

Investor
Equity

10 000 USD

Volume

1 lot

Trader
Equity

5 500 USD

Volume

0,5 lots

Investor
Equity

11 000 USD

Volume

1 lot

Trader
Equity

5 600 USD

Reward

+ 100 USD

Investor
Equity

10 900 USD

Profit

+ 900 USD

Fee

- 100 USD

Izračunavanje provizije

Pretpostavimo da investitor i trejder sarađuju već neko vreme, a tokom tog perioda trejder je izvršio i profitabilne i neprofatibalne trgovinske operacije. Pogledajmo dole kako su se novčani iznosi trejdera i investitora menjali u kapitalu i kako su ti iznosi doveli do promena na privremenom (među)računu.

Operacije Trejder Investitora Pomoćni račun
Sredstva
trejdera
Obim,
broj lotova
Profit
Gubici
Sredstva
investitora
Obim,
broj lotova
Profit
Gubitak
Provizija
od dobitka
Bilans
pomoćnog računa
1 5 000.00 $ 0.50 500.00 $ 10 000.00 $ 1.00 1 000.00 $ 100.00 $ 100.00 $
2 5 500.00 $ 0.30 -300.00 $ 10 900.00 $ 0.59 -590.00 $ 0.00 $ 100.00 $
3 5 200.00 $ 0.80 600.00 $ 10 310.00 $ 1.58 1 185.00 $ 118.50 $ 218.50 $
4 5 800.00 $ 1.00 800.00 $ 11 376.50 $ 1.96 1568.00 $ 156.80 $ 375.30 $
5 6 600.00 $ 1.30 1 000.00 $ 12 787.70 $ 2.51 1 930.77 $ 193.08 $ 568.38 $
6 7 600.00 $ 1.50 -700.00$ 14 525.39 $ 2.86 -1 334.67 $ 0.00 $ 568.38 $
7 7 900.00 $ 1.00 -600.00$ 13 190.73 $ 1.91 -1 146.00 $ 0.00 $ 568.38 $
8 6 300.00 $ 1.20 1 000.00$ 12 044.73 $ 2.29 1 908.33 $ 190.83 $ 759.21 $
13 762.23 $

Tokom postupka namirenja, kapital investitora je 13,766,75 USD, a iznos na privremenom (među)računu je 760,77 USD. Proračun je sledeći:

Nagrada trejdera je deo provizije koja se zadržava na privremenom (među)računu na računu i nakon obračuna učinka trejdera uplaćuje na njegov račun:

  • ostvareni profit po svim trgovinskim operacijama na računu investitora: $4 521.44
  • provizija trejdera 10%: $452.14

Povraćaj provizije investitoru - to je deo provizije koji se zadržava na privremenom (među)računu, a zatim se uplaćuje nazad na trgovinski račun investitora:

  • povratna provizija investitoru: $307.07

Ukupni rezultat saradnje investitora i trgovca tokom obračunskog perioda:

  • sredstva na računu investitora: $14 069.30
  • zarada investitora: $4 069.30
  • naknada trejdera: $452.14
Otvaranje trgovinskog računa

© 2000-2023. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Japan and FATF blacklisted countries.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
трансфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik