Cách thức hoạt động

Copy trade là một dịch vụ cho phép các nhà đầu tư kiếm tiền trên thị trường ngoại hối bằng cách sao chép các giao dịch của các Trader. Đồng thời, nhà đầu tư giữ toàn quyền kiểm soát từng giao dịch và có thể độc lập mở các lệnh giao dịch trên tài khoản đầu tư của mình.

Investor
1 Đăng ký tài khoản Investor
2 Chọn Trader từ Bảng xếp hạng
 
 
 
3 Kết nối tài khoản Investor với tài khoản Trader
4 Đạt được kết quả tài chính tỷ lệ thuận với Trader
Trader
1 Đăng ký tài khoản Trader
2 Thực hiện các hoạt động giao dịch bằng vốn riêng (tài khoản tối thiểu của Trader là 100$)
3 Các giao dịch sẽ tự động sao chép vào tài khoản Investor
 
4 Nhận phí hoa hồng từ lợi nhuận của Investor
Mở tài khoản giao dịch

Investor kiếm tiền bằng cách nào?

Investor kết nối tài khoản của mình với tài khoản Trader và đặt tỷ lệ (Ratio) sao chép giao dịch. Khối lượng giao dịch sao chép được tính dựa trên tỷ lệ này, và tính theo tỷ lệ giữa vốn của Investor và vốn của Trader tại thời điểm sao chép giao dịch.

Khối lượng giao dịch của Investor = Tỉ lệ (Ratio) x Vốn của Investor Vốn của Trader x Khối lượng giao dịch của Trader

*Số tiền trong tài khoản của Investor và Trader bao gồm Balance, Bonus và Credit.

Sự tương tác của Investor và Trader

Giả sử Investor quan tâm đến một Trader với mức phí hoa hồng là 10%. Investor đã kết nối tài khoản của mình với số tiền 10.000$ với tài khoản của Trader và đặt tỷ lệ sao chép là 100%. Trader đã mở lệnh Buy 0,5 Lot trên cặp EUR/USD với mức giá 1,12 với số tiền 5.000$ trong tài khoản giao dịch.

Nếu Trader đóng một lệnh Buy 0,5 Lot cặp EUR/USD với mức giá 1,13 thì anh ta sẽ nhận lợi nhuận 500$. Trong trường hợp này, lợi nhuận của Investor sẽ là 1.000$, còn Trader sẽ nhận được 100$ từ khoản lợi nhuận đó (10% phí hoa hồng). Lợi nhuận được lưu trong tài khoản trung gian, và sau đó được chia giữa Investor và Trader trong quá trình thanh toán.

Трейдер
Средства

5 500 USD

Объем

0,5 лота

Инвестор
Средства

10 000 USD

Объем

1 лота

Трейдер
Средства

5 500 USD

Объем

0,5 лота

Инвестор
Средства

11 000 USD

Объем

1 лота

Трейдер
Средства

5 600 USD

Вознаграждение

+ 100 USD

Инвестор
Средства

10 900 USD

Прибыль

+ 900 USD

Удержано

- 100 USD

Tính toán hoa hồng và thanh toán

Giả sử Investor và Trader đã hợp tác trong một thời gian, Trader giao dịch có cả lệnh lãi cả lệnh lỗ. Chúng ta hãy xem kết quả trên bảng đối chiếu của Investor và Trader đã thay đổi như thế nào và những kết quả đó đã ảnh hưởng đến phí hoa hồng trên tài khoản đệm ra sao.

Giao dịch TRADER INVESTOR TÀI KHOẢN ĐỆM
Vốn của
Trader
Khối lượng,
số Lot
Lãi
Lỗ
Vốn
investor
Khối lượng,
số Lot
Lãi
Lỗ
Phí hoa hồng
từ lợi nhuận
Balance
trên tài khoản đệm
1 5 000.00 $ 0.50 500.00 $ 10 000.00 $ 1.00 1 000.00 $ 100.00 $ 100.00 $
2 5 500.00 $ 0.30 -300.00 $ 10 900.00 $ 0.59 -590.00 $ 0.00 $ 100.00 $
3 5 200.00 $ 0.80 600.00 $ 10 310.00 $ 1.58 1 185.00 $ 118.50 $ 218.50 $
4 5 800.00 $ 1.00 800.00 $ 11 376.50 $ 1.96 1568.00 $ 156.80 $ 375.30 $
5 6 600.00 $ 1.30 1 000.00 $ 12 787.70 $ 2.51 1 930.77 $ 193.08 $ 568.38 $
6 7 600.00 $ 1.50 -700.00$ 14 525.39 $ 2.86 -1 334.67 $ 0.00 $ 568.38 $
7 7 900.00 $ 1.00 -600.00$ 13 190.73 $ 1.91 -1 146.00 $ 0.00 $ 568.38 $
8 6 300.00 $ 1.20 1 000.00$ 12 044.73 $ 2.29 1 908.33 $ 190.83 $ 759.21 $
13 762.23 $

Số vốn của nhà đầu tư là $ 13 762,23 và số tiền trong tài khoản đệm là $ 759,21. Cách tính như sau:

Thù lao của Trader là một phần của phí hoa hồng trên tài khoản đệm và được tính dựa trên kết quả việc giao dịch:

  • lợi nhuận trên các hoạt động trên tài khoản của Investor: $4 521.44
  • phí hoa hồng 10% của Trader: $452.14

Hoàn tiền phí hoa hồng dành cho Investor - một phần hoa hồng trên tài khoản đệm, được trả lại vào tài khoản của Investor :

  • hoàn tiền phí hóa hồng dành cho Investor: $307.07

Kết quả của sự tương tác của Investor và Trader:

  • tiền trong tài khoản của Investor: $14 069.30
  • lợi nhuận của Investor: $4 069.30
  • phí hoa hồng cho Trader: $452.14
Mở tài khoản giao dịch

© 2000-2023. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền