TeleTrade Invest

Đầu tư vào các ETF và CFD tốt nhất từ ​​các sàn giao dịch lớn nhất thế giới
TeleTrade Invest

Xây dựng danh mục đầu tư dài hạn với chi phí thấp nhất bằng cách sử dụng ETF và các công cụ tài chính khác từ 9 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.

Thực hiện giao dịch mà không cần đòn bẩy và phí bổ sung.

Lợi ích của tài khoản TeleTrade Invest

500+ ETF và CFD
Không đòn bẩy
Không phí bổ sung
Chênh lệch từ 0 pips
phí cố định 0,3%
Nền tảng giao dịch MT5
Quản lý rủi ro:Hedging/Netting
Stop Out 10%
Mở tài khoản giao dịch
Mở tài khoản giao dịch

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền