Tin tức

Toàn thời gian
29.03.2023
13:52
Bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 năm 2023, giờ giao dịch sẽ thay đổi do Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Úc

Kính gửi Quý khách hàng!

Do Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Úc, từ ngày 3 tháng 4 năm 2023, thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch sẽ thay đổi đối với các công cụ sau.

Giao dịch

Công cụ

Phiên bắt đầu*

Kết thúc phiên*

Nghỉ giải lao*

CFD trên các chỉ số

AUS200

1:50

23:00

8:31 – 9:09

CFD trên Cổ phiếu

Tất cả cổ phiếu ASX

2:10

7:55

*Thời gian tương ứng với UTC+2.

Xin lưu ý rằng những thay đổi bổ sung có thể có đối với lịch trình của các phiên giao dịch có thể được thiết lập mà không cần thông báo trước.

Hãy cẩn thận trong hoạt động giao dịch của bạn trên thị trường tài chính!

Teletrade

27.03.2023
13:45
IND50 sẽ không được giao dịch vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 do Ngày xuất hiện của Rama

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng do Ngày xuất hiện của Rama ở Ấn Độ vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, sẽ không có giao dịch IND50 nào.

Trong thời gian này, chênh lệch có thể mở rộng và thanh khoản trên các thị trường liên quan có thể giảm; vui lòng xem xét điều này trong các hoạt động giao dịch của bạn.

Cũng xin lưu ý rằng những thay đổi bổ sung đối với lịch giao dịch có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Teletrade

24.03.2023
08:54
Kế hoạch nghỉ giao dịch tiền điện tử vào ngày 25 tháng 3 năm 2023

Kính thưa khách hàng!

Do công việc kỹ thuật của nhà cung cấp thanh khoản, giao dịch các công cụ tiền điện tử có thể không khả dụng

- từ 00:00 đến 06:00 giờ máy chủ ngày 25 tháng 1 năm 2023;

- từ 11:00 sáng đến 5:00 chiều giờ máy chủ vào ngày 25 tháng 1 năm 2023.

Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

23.03.2023
11:06
Bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 năm 2023, thời gian của các phiên giao dịch sẽ thay đổi do EU chuyển sang Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Kính gửi Quý khách hàng!

Do sự chuyển đổi của EU sang Giờ mùa hè, từ ngày 26 tháng 3 năm 2023, thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ thay đổi.

Loại tài sản

Công cụ

Giờ giao dịch

Thời gian đóng cửa vào ngày thứ sáu

CFD trên các chỉ số

EUR50, FRA40, IT40, CH20

8:02 - 21:55

21:55

GER40, UK100

0:05 - 22:55

ES35

9:02 - 19:55

19:55

PL20

8:50 - 16:45

16:45

CFD năng lượng

BRN

0:05 - 22:55

21:55

Chia sẻ CFD

Tất cả EU trừ Swiss

9:02 - 17:29

17:29

Tất cả Swiss

9:02 - 17:19

17:19

CFD trái phiếu

BUND

2:20 - 21:55

21:55

SCHATZ

7:00 - 20:55

20:55

CFD kim loại

XCUUSD, XALUSD, XZNUSD, XPBUSD

2:00 - 20:00

20:00

XNIUSD

9:00 - 20:00

*Thời gian được chỉ định tương ứng với UTC+2.

Xin lưu ý rằng những thay đổi bổ sung có thể có đối với lịch trình của các phiên giao dịch có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.

Hãy cẩn trọng khi giao dịch trên thị trường tài chính!

Teletarde

23.03.2023
07:35
Chia tách cổ phiếu MNST 27-28/03/2023

Kính gửi Quý khách hàng!

Liên quan đến việc Chia tách cổ phiếu MNST, vào cuối phiên giao dịch vào ngày 24 tháng 3 năm 2023, giao dịch đối với biểu tượng này sẽ được chuyển sang chế độ "Chỉ Đóng".

Chúng tôi yêu cầu bạn đóng tất cả các vị thế mở và xóa các lệnh chờ đối với cổ phiếu MNST trước khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Vào cuối phiên giao dịch vào ngày 27 tháng 3 năm 2023, tất cả các vị trí mở trên biểu tượng này sẽ bị đóng bắt buộc và các lệnh đang chờ xử lý sẽ bị xóa.

Từ ngày 28 tháng 3 năm 2023, định dạng giá cho biểu tượng được chỉ định sẽ giảm một nửa.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

17.03.2023
12:44
Vào ngày 20-21 tháng 3 năm 2023, một số công cụ sẽ không được giao dịch

Kính gửi Quý khách hàng!

Vào ngày 20-21 tháng 3 năm 2023, cổ phiếu MEX, SAR40 và TSE không được giao dịch.

Những thay đổi này được thực hiện theo lịch trình do Xuân phân ở Nhật Bản, Ngày Tổng thống ở Mexico và Ngày Nhân quyền ở Nam Phi, được quan sát vào những ngày này.

Vui lòng tính đến trường hợp này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

09.03.2023
07:43
Bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2023, giờ giao dịch đối với một số công cụ sẽ thay đổi do Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ

Do thời gian ở Hoa Kỳ chuyển sang giờ mùa hè bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2023, giờ giao dịch đối với một số công cụ có thể thay đổi từ tuần tới.

Tài sản

Ký hiệu

Mở phiên

Đóng phiên

Giờ nghỉ

CFD trên Trái phiếu

TNOTE

0:05

22:55

CFD trên Năng lượng

Brent

2:05

22:55

NG, WTI

0:05

22:55

CFD trên ETF

All

15:32

21:55

CFD trên Chỉ số

US30, US500, USTech100, US2000, VIX, DX, GER40, J225, UK100

0:05

22:55

CFD trên Kim loại

Tất cả

0:05

22:55

CFD trên cổ phiếu

Tất cả Hoa Kỳ

15:32

21:55

CFD trên Sản phẩm nông nghiệp

Sugar

9:35

18:55

Coffee

10:15

19:30

Cotton

3:05

20:15

Cocoa

10:45

19:30

Wheat, Corn, Soybean

2:05

20:00

14:45 - 15:35

Thông báo rằng vào ngày 17 và 24 tháng 3 năm 2023, tất cả các ký hiệu FX sẽ giao dịch cho đến ngày 22:55. Thời gian được chỉ định tương ứng với UTC+2.

Những thay đổi bổ sung có thể có đối với lịch trình của các phiên giao dịch có thể được thiết lập mà không cần thông báo trước.

Teletrade

03.03.2023
15:22
Ngày 7 tháng 3 năm 2023 giao dịch IND50 sẽ bị gián đoạn do Lễ hội sắc màu Ấn Độ

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng do Lễ hội Sắc màu Ấn Độ diễn ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2023 nên sẽ không có giao dịch IND50 nào.

Trong thời gian này, chênh lệch có thể mở rộng và thanh khoản trên các thị trường tương ứng có thể giảm; vui lòng xem xét điều này trong các hoạt động giao dịch của bạn.

Cũng xin lưu ý rằng những thay đổi bổ sung đối với lịch giao dịch có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

TeleTrade

01.02.2023
09:01
Nguồn cấp dữ liệu giá chỉ số CH20 sẽ được thay đổi từ ngày 2 tháng 2 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng nguồn cấp giá cho chỉ số CH20 sẽ sớm được thay đổi do những điều chỉnh từ phía nhà cung cấp thanh khoản.

Chúng tôi khuyến khích bạn đóng tất cả các vị thế đã mở đối với chỉ số CH20 và xóa tất cả các lệnh đang chờ xử lý trước khi kết thúc phiên giao dịch ngày 1 tháng 2 năm 2023.

Sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 1 tháng 2 năm 2023, tất cả các vị thế đã mở cho chỉ số này sẽ buộc phải đóng. Tất cả các lệnh chờ xử lý cũng sẽ bị xóa.

Chỉ số CH20 sẽ có sẵn để giao dịch với nguồn cấp giá mới từ ngày 2 tháng 2 năm 2023.

Vui lòng xem xét thông tin này trong khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

13.01.2023
12:53
Thay đổi lịch giao dịch CFD HK50 từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng!

Do lễ đón Tết Nguyên đán tại Hồng Kông vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, giao dịch trên chỉ số HK50 sẽ đóng cửa sớm hơn vào lúc 21:00 giờ máy chủ.

Ngoài ra, từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, sẽ không có giao dịch trên chỉ số CFD HK50.

Những thay đổi trên có thể được sửa đổi thêm mà không cần thông báo trước.

Hãy ghi nhớ những thay đổi này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

TeleTrade

1 / 53

© 2000-2023. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền