Tin tức

Toàn thời gian
22.11.2022
11:41
Ngày 23 tháng 11 năm 2022 không giao dịch cổ phiếu TSE do Lễ tạ ơn Lao động

Kính gửi Quý khách hàng!

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, cổ phiếu TSE sẽ không được giao dịch do Lễ tạ ơn Lao động tại Nhật Bản.

Vui lòng tính đến trường hợp này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

22.11.2022
10:54
Những thay đổi quan trọng đối với lịch giao dịch ngày 24-25 tháng 11 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2022, những thay đổi quan trọng đã được thực hiện đối với lịch giao dịch liên quan đến Ngày Lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ.

cuộc hẹn loại tài sản Tài sản Nhưng thay đổi vê lịch trinh*
Ngày 24 tháng 11 năm 2022 CFD kim loại Tất cả (ngoại trừ những thứ bên dưới) đóng cửa sớm hơn lúc 20:15
XPDUSD, XPTUSD đóng cửa sớm hơn lúc 17:00
CFD trên các chỉ số US30, US500, USTech100, US2000, J225 đóng cửa sớm hơn lúc 20:00
VIX đóng cửa sớm hơn lúc 18:30
CFD năng lượng NG đóng cửa sớm hơn lúc 20:15
BRN đóng cửa sớm hơn lúc 20:30
WTI đóng cửa sớm hơn lúc 21:30
CFD trái phiếu TNOTE đóng cửa sớm hơn lúc 20:00
CFD hàng hóa Cocoa, Coffee, Corn, Cotton, Soybean, Sugar, Wheat Không giao dịch
CFD on US shares Tất cả các Không giao dịch
CFD on ETF Tất cả các Không giao dịch
Ngày 25 tháng 11 năm 2022 CFD kim loại Tất cả (ngoại trừ những thứ bên dưới) đóng cửa sớm hơn lúc 20:30
XPDUSD, XPTUSD đóng cửa sớm hơn lúc 17:00
CUCUSD đóng cửa sớm hơn lúc 19:30
CFD trên các chỉ số US30, US500, USTech100, US2000, J225, DX đóng cửa sớm hơn lúc 20:15
VIX đóng cửa sớm hơn lúc 16:30
CFD năng lượng NG đóng cửa sớm hơn lúc 19:30
WTI đóng cửa sớm hơn lúc 20:45
BRN đóng cửa sớm hơn lúc 21:00
CFD trái phiếu TNOTE đóng cửa sớm hơn lúc 20:15
CFD hàng hóa Cotton trading 15:00 - 20:30
Corn, Soybean, Wheat trading 16:35 - 20:05
CFD cổ phiếu Mỹ Tất cả các đóng cửa sớm hơn lúc 20:00
CFD trên ETF Tất cả các đóng cửa sớm hơn lúc 20:00

*Thời gian máy chủ giao dịch là UTC+2.

Trong thời gian này, chênh lệch có thể tăng và thanh khoản trên các thị trường tương ứng có thể giảm; Vui lòng tính đến điều này trong các hoạt động giao dịch của bạn.

Cũng xin lưu ý rằng những thay đổi bổ sung đối với lịch giao dịch có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

TeleTrade

14.11.2022
16:31
Ngày 15 tháng 11 năm 2022 BRA50 và USDBRL sẽ không được giao do Ngày Cộng hòa Brazil

Kính gửi Quý khách hàng!

Do Ngày Cộng hòa ở Brazil, BRA50 và USDBRL không được giao dịch.

Vui lòng tính đến trường hợp này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

11.11.2022
09:45
Thời gian nghỉ giao dịch tiền điện tử dự kiến ​​vào ngày 12 tháng 11 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Do công việc kỹ thuật của nhà cung cấp thanh khoản, vào ngày 12 tháng 11 năm 2022, từ 13:00 đến 18:00 theo giờ máy chủ, giao dịch bằng công cụ tiền điện tử có thể không khả dụng.

Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

09.11.2022
12:56
Ngày 11 tháng 11 năm 2022 PL20 đóng cửa do Ngày Độc lập của Ba Lan

Kính gửi Quý khách hàng!

Do Ngày Độc lập ở Ba Lan, giao dịch trên chỉ số PL20 không được tiến hành.

Vui lòng tính đến trường hợp này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

03.11.2022
11:08
Từ ngày 6 tháng 11 năm 2022, thời gian của các phiên giao dịch thay đổi do sự chuyển đổi của Hoa Kỳ sang giờ mùa đông

Kính thưa khách hàng!

Liên quan đến sự chuyển đổi của Hoa Kỳ sang giờ mùa đông, từ ngày 6 tháng 11 năm 2022, thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch đối với các công cụ sau sẽ thay đổi:

Loại tài sản Công cụ Kế hoạch mới*
Ngoại hối Tất cả ngoại trừ những điều sau đây 00:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu)
cặp với NZD 00:05 - 19:58, 20:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu)
Các cặp kỳ lạ (ngoại trừ NZDSGD) 02:05 - 23:55 (Thứ Hai), 01:05 - 23:55 (Thứ Ba-Thứ Năm), 01:05 - 22:55 (Thứ Sáu)
NZDSGD 02:05 - 19:58, 20:05 - 23:55 (Thứ Hai), 01:05 - 19:58, 20:05 - 23:55 (Thứ Ba-Thứ Năm), 01:05 - 19:58, 20: 05 - 22:55 (Thứ sáu)
Kim loại Tất cả các 01:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu)
Chỉ mục US30, US500, USTech100, US2000, VIX, UK100, J225 01:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu)
DX 03:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu)
GER40 01:05 - 03:15, 03:16 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu)
Nguồn năng lượng NG, WTI 01:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu)
BRN 1:05 - 23:55 (Thứ Hai), 03:05 - 23:55 (Thứ Ba-Thứ Năm), 03:05 - 22:55 (Thứ Sáu)
Trái phiếu TNOTE 01:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu)
Sản phẩm thực phẩm Sugar 10:35 - 19:55 (hàng ngày)
Coffee 11:15 - 20:30 (hàng ngày)
Cotton 04:05 - 21:15 (hàng ngày)
Cocoa 11:45 - 20:30 (hàng ngày)
Wheat, Corn, Soybean 03:05 - 15:45, 16:35 - 21:00 (hàng ngày)
Chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ Tất cả các 16:32 - 22:55 (hàng ngày)

* Thời gian được chỉ định tương ứng với UTC + 2.

Xin lưu ý rằng các thay đổi bổ sung đối với lịch trình của các phiên giao dịch có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.

Hãy cẩn thận khi tham gia các hiệp định thương mại trên thị trường tài chính!

TeleTrade

31.10.2022
12:10
Một số chỉ số và cổ phiếu sẽ không được giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng do các ngày nghỉ lễ ở Ba Lan, Brazil, Mexico và Nhật Bản từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 3 tháng 11, giao dịch trên các công cụ sau sẽ không được thực hiện:

  • Ngày 1 tháng 11 năm 2022 (Ngày Các Thánh ở Ba Lan) - PL20 không được giao dịch.
  • Ngày 2 tháng 11 năm 2022 (Ngày tất cả các linh hồn ở Brazil) - Giao dịch BRA50 sẽ đóng.
  • Ngày 2 tháng 11 năm 2022 (Ngày của người chết ở Mexico) - Giao dịch MEX sẽ đóng.
  • Ngày 3 tháng 11 năm 2022 (Ngày Văn hóa Nhật Bản) - Cổ phiếu TSE không được giao dịch.

Trong thời gian này, chênh lệch có thể tăng và thanh khoản trên các thị trường tương ứng có thể giảm; Hãy tính đến điều này trong các hoạt động giao dịch của bạn.

Cũng xin lưu ý rằng các thay đổi bổ sung đối với lịch giao dịch có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Teletrade

28.10.2022
12:08
Biểu tượng TWTR sẽ bị xóa khỏi dòng sản phẩm TeleTrade do bị hủy niêm yết trên NYSE

Kính gửi khách hàng,

Liên quan đến việc hoàn tất việc chuyển nhượng Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) và việc tư nhân hóa công ty sau đó, Sở giao dịch chứng khoán New York đã xác nhận việc hủy niêm yết.

Do đó, công cụ nói trên sẽ bị xóa khỏi dòng sản phẩm của chúng tôi.

Công cụ đã được đặt ở chế độ Chỉ đóng, có hiệu lực ngay lập tức. Tất cả các vị thế mở của bạn sẽ bị đóng và các lệnh đang chờ xử lý bị xóa theo giá thị trường hiện có mới nhất vào ngày 28 tháng 10 năm 2022.

Teletrade

28.10.2022
11:09
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, thời gian của các phiên giao dịch thay đổi do EU chuyển sang giờ mùa đông

Kính gửi Quý khách hàng!

Do sự chuyển đổi của EU sang thời gian mùa đông, từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch đối với các công cụ sau đây sẽ thay đổi.

Loại tài sản Công cụ Thời gian phiên giao dịch
CFD trên kim loại chính Tất cả 3:00 - 21:00 (hằng ngày)
CFD trên chỉ số CH20 9:05 - 22:55 (hằng ngày)
ES35 10:02 - 20:55 (hằng ngày)
EUR50, FRA40 9:02 - 22:55 (hằng ngày)
GER40 0:05 - 3:15, 3:16 - 22:55 (hằng ngày)
IT40 10:00 - 18:40 (hằng ngày)
PL20 9:50 - 17:45 (hằng ngày)
CFD trên năng lượng BRN 1:05 - 23:55 (thứ 2), 2:05 - 23:55 (thứ 3-thứ 5), 2:05 - 22:55 (thứ 6)
CFD cổ phiếu Châu Âu All except below 10:02 - 18:29 (hằng ngày)
SIX 10:02 - 18:19 (hằng ngày)
CFD trái phiếu BUND 3:20 - 22:55 (hằng ngày)

* Thời gian được chỉ định tương ứng với UTC + 2.

Xin lưu ý rằng các thay đổi bổ sung có thể có đối với lịch trình của các phiên giao dịch có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.

Hãy cẩn thận khi thực hiện các giao dịch thương mại trên thị trường tài chính!

TeleTrade

14.10.2022
09:30
Thời gian nghỉ giao dịch tiền điện tử được lên lịch vào ngày 15 tháng 10 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Do công việc kỹ thuật từ phía nhà cung cấp thanh khoản, vào ngày 15 tháng 10 năm 2022, từ 12 giờ đến 18 giờ theo giờ máy chủ, giao dịch công cụ tiền điện tử có thể không khả dụng.

Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Teletrade

1 / 52

© 2000-2022. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền