• TeleTrade
  • Hợp tác
  • Tin tức
  • Từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, giờ giao dịch sẽ thay đổi do Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của EU
Tin tức
28 tháng 3 2024, 07:14

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, giờ giao dịch sẽ thay đổi do Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của EU

Kính gửi Quý khách hàng!

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, thời gian bắt đầu và kết thúc của các phiên giao dịch sẽ được thay đổi đối với các công cụ sau do chuyển sang Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của EU.

Nhóm công cụ

Công cụ

Giờ giao dịch

CFD trên chỉ số

EUR50, FRA40, IT40, CH20

8:02 - 21:55

GER40

01:16- 21:55

ES35

9:02 - 19:55

PL20

8:50 - 16:45

CFD trên năng lượng

BRN

02:05 - 22:55*

CFD trên cổ phiếu

Tất cả các cổ phiếu EU (ngoại trừ  Swiss)

9:02 - 17:29

lấy hết đi Swiss

9:02 - 17:19

CFD trên trái phiếu

BUND

2:20 - 21:55

SCHATZ

7:00 - 20:55

CFD trên kim loại

XCUUSD, XALUSD, XZNUSD, XPBUSD

2:00 - 20:00

NIUSD

9:00 - 20:00

*02:05 – 21:55 Thứ Sáu.

Thời gian được chỉ định tương ứng với UTC+2.

Xin lưu ý rằng những thay đổi có thể phải điều chỉnh thêm. Kiểm tra thông số kỹ thuật trên nền tảng giao dịch để biết thông tin chi tiết về phiên cuối cùng.

Hãy cẩn thận khi giao dịch trên thị trường tài chính.

TeleTrade

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền