Điều kiện giao dịch cho STANDARD

STANDARD
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long
Swap short
Ký quỹ (%)
AUDCAD

Australian Dollar vs Canadian Dollar

0.0
-4
-2
0.20

Australian Dollar vs Canadian Dollar

AUDCAD

Kích thước Lot 100000 AUD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -4

Swap short: -2

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

AUDCHF

Australian Dollar vs Swiss Franc

0.0
-2.371
-2.64
0.20

AUDCHF

Kích thước Lot 100000 AUD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -2.371

Swap short: -2.64

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

AUDJPY

Australian Dollar vs Japanese Yen

0.0
-0.41
-1.44
0.20

Australian Dollar vs Japanese Yen

AUDJPY

Kích thước Lot 100000 AUD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.41

Swap short: -1.44

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

AUDNZD

Australian Dollar vs New Zealand Dollar

0.4
-3
-3
0.20

Australian Dollar vs New Zealand Dollar

AUDNZD

Kích thước Lot 100000 AUD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 3: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 4: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 5: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 6: 00:06-19:58 20:05-22:55

AUDUSD

Australian Dollar vs US Dollar

0.0
-1.08
-0.37
0.20

AUDUSD

Kích thước Lot 100000 AUD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1.08

Swap short: -0.37

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

CADCHF

Canadian Dollar vs Swiss Franc

0.2
-4.104
-2.572
0.20

CADCHF

Kích thước Lot 100000 CAD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -4.104

Swap short: -2.572

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

CADJPY

Canadian Dollar vs Japanese Yen

0.2
-0.35
-1.36
0.20

CADJPY

Kích thước Lot 100000 CAD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.35

Swap short: -1.36

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

CADSGD

Canadian Dollar vs Singapore Dollar

0.2
-4
-5
0.20

Canadian Dollar vs Singapore Dollar

CADSGD

Kích thước Lot 100000 CAD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -4

Swap short: -5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

CHFJPY

Swiss Franc vs Japanese Yen

0.2
-3.91
-1.43625
0.20

CHFJPY

Kích thước Lot 100000 CHF

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.91

Swap short: -1.43625

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

CHFNOK

Swiss Franc vs Norwegian Krone

0.0
-27
0
0.20

CHFNOK

Kích thước Lot 100000 CHF

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -27

Swap short: 0

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

CHFSGD

Swiss Franc vs Singapore Dollar

0.0
-6.34
-3.208
0.20

CHFSGD

Kích thước Lot 100000 CHF

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -6.34

Swap short: -3.208

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURAUD

Euro vs Australian Dollar

0.0
-8.25
-4.3
0.20

EURAUD

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -8.25

Swap short: -4.3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURCAD

Euro vs Canadian Dollar

0.2
-8.23
-2.5
0.20

EURCAD

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -8.23

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURCHF

Euro vs Swiss Franc

0.2
-0.446
-1.99
0.20

EURCHF

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.446

Swap short: -1.99

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURGBP

Euro vs Great Britain Pound

0.2
-3.11
-1.1
0.20

EURGBP

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.11

Swap short: -1.1

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURHKD

Euro vs Hong Kong Dollar

0.0
-27.64
5.807
0.20

EURHKD

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -27.64

Swap short: 5.807

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURHUF

Euro vs Hungarian Forint

0.0
-32.3043
-12.24
0.20

EURHUF

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -32.3043

Swap short: -12.24

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 09:00-22:55

Thứ 3: 09:00-22:55

Thứ 4: 09:00-22:55

Thứ 5: 09:00-22:55

Thứ 6: 09:00-22:55

EURJPY

Euro vs Japanese Yen

0.2
-4.45
-1.325
0.20

EURJPY

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -4.45

Swap short: -1.325

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURNOK

Euro vs Norwegian Krone

0.0
-81.9
-50
0.20

EURNOK

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -81.9

Swap short: -50

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

EURNZD

Euro vs New Zealand Dollar

0.1
-8
-1
0.20

EURNZD

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -8

Swap short: -1

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 3: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 4: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 5: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 6: 00:06-19:58 20:05-22:55

EURPLN

Euro vs Polish Zloty

0.0
-33.9
-21.3
0.20

EURPLN

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -33.9

Swap short: -21.3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

EURRUB

Euro vs Russian Rouble

0.0
-1345.16
718.93
1.00

EURRUB

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1345.16

Swap short: 718.93

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:05-21:50

Thứ 3: 08:05-21:50

Thứ 4: 08:05-21:50

Thứ 5: 08:05-21:50

Thứ 6: 08:05-21:50

EURSEK

Euro vs Swedish Krone

0.0
-29.23
-2.12
0.20

EURSEK

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -29.23

Swap short: -2.12

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

EURSGD

Euro vs Singapore Dollar

0.0
-6.67
1.436
0.20

EURSGD

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -6.67

Swap short: 1.436

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURTRY

Euro vs Turkish Lira

8.5
-561.96
87
0.20

EURTRY

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -561.96

Swap short: 87

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURUSD

Euro vs US Dollar

0.1
-6
-1
0.20

EURUSD

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -6

Swap short: -1

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

EURZAR

Euro vs South African Rand

0.0
-429.07
130
0.20

EURZAR

Kích thước Lot 100000 EUR

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -429.07

Swap short: 130

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

GBPAUD

Great Britain Pound vs Australian Dollar

0.0
-1.94
-2.288
0.20

Great Britain Pound vs Australian Dollar

GBPAUD

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1.94

Swap short: -2.288

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

GBPCAD

Great Britain Pound vs Canadian Dollar

0.2
-2.426
-1.96
0.20

Great Britain Pound vs Canadian Dollar

GBPCAD

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -2.426

Swap short: -1.96

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

GBPCHF

Great Britain Pound vs Swiss Franc

0.2
-0.23
-5
0.20

Great Britain Pound vs Swiss Franc

GBPCHF

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.23

Swap short: -5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

GBPDKK

Great Britain Pound vs Danish Krone

0.0
-15.25
-39.85
0.20

Great Britain Pound vs Danish Krone

GBPDKK

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -15.25

Swap short: -39.85

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

GBPJPY

Great Britain Pound vs Japanese Yen

0.2
-5
-7
0.20

Great Britain Pound vs Japanese Yen

GBPJPY

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -5

Swap short: -7

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

GBPNOK

Great Britain Pound vs Norwegian Krone

0.0
-17.07
-16.848
0.20

Great Britain Pound vs Norwegian Krone

GBPNOK

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -17.07

Swap short: -16.848

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

GBPNZD

Great Britain Pound vs New Zealand Dollar

0.2
-7
-8
0.20

Great Britain Pound vs New Zealand Dollar

GBPNZD

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -7

Swap short: -8

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 3: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 4: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 5: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 6: 00:06-19:58 20:05-22:55

GBPSEK

Great Britain Pound vs Swedish Krone

0.0
-12.749
-23.903
0.20

Great Britain Pound vs Swedish Krone

GBPSEK

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -12.749

Swap short: -23.903

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

GBPSGD

Great Britain Pound vs Singapore Dollar

0.0
-3.69
-0.91
0.20

Great Britain Pound vs Singapore Dollar

GBPSGD

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.69

Swap short: -0.91

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

GBPUSD

Great Britain Pound vs US Dollar

0.1
-5
-5
0.20

GBPUSD

Kích thước Lot 100000 GBP

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -5

Swap short: -5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

NOKSEK

Norwegian Krone vs Swedish Krone

0.0
-0.46
-2.59
0.20

NOKSEK

Kích thước Lot 100000 NOK

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.46

Swap short: -2.59

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

NZDCAD

New Zealand Dollar vs Canadian Dollar

0.2
-3
-2
0.20

New Zealand Dollar vs Canadian Dollar

NZDCAD

Kích thước Lot 100000 NZD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 3: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 4: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 5: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 6: 00:06-19:58 20:05-22:55

NZDCHF

New Zealand Dollar vs Swiss Franc

0.2
-1.1
-4.12
0.20

New Zealand Dollar vs Swiss Franc

NZDCHF

Kích thước Lot 100000 NZD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1.1

Swap short: -4.12

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 3: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 4: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 5: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 6: 00:06-19:58 20:05-22:55

NZDJPY

New Zealand Dollar vs Japanese Yen

0.0
-2
-3
0.20

New Zealand Dollar vs Japanese Yen

NZDJPY

Kích thước Lot 100000 NZD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -2

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 3: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 4: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 5: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 6: 00:06-19:58 20:05-22:55

NZDSGD

New Zealand Dollar vs Singapore Dollar

0.2
-1.78
-1.28
0.20

New Zealand Dollar vs Singapore Dollar

NZDSGD

Kích thước Lot 100000 NZD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1.78

Swap short: -1.28

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 3: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 4: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 5: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 6: 00:06-19:58 20:05-22:55

NZDUSD

New Zealand Dollar vs US Dollar

0.0
-3
-3
0.20

NZDUSD

Kích thước Lot 100000 NZD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 3: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 4: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 5: 00:06-19:58 20:05-23:55

Thứ 6: 00:06-19:58 20:05-22:55

SGDJPY

Singapore Dollar vs Japanese Yen

0.0
-0.107
-0.965
0.20

SGDJPY

Kích thước Lot 100000 SGD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.107

Swap short: -0.965

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

USDCAD

US Dollar vs Canadian Dollar

0.1
-4
-4
0.20

USDCAD

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -4

Swap short: -4

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

USDCHF

US Dollar vs Swiss Franc

0.1
0
-6
0.20

USDCHF

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: 0

Swap short: -6

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

USDCNH

US Dollar vs Chinese Renminbi Yuan

0.0
-70.64
2.111
0.20

US Dollar vs Chinese Renminbi Yuan

USDCNH

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -70.64

Swap short: 2.111

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

USDCZK

US Dollar vs Czech Koruna

0.0
-25.14
-18.13
0.20

USDCZK

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -25.14

Swap short: -18.13

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 09:00-22:55

Thứ 3: 09:00-22:55

Thứ 4: 09:00-22:55

Thứ 5: 09:00-22:55

Thứ 6: 09:00-22:55

USDDKK

US Dollar vs Danish Krone

0.0
-5.47
-20.81
0.20

USDDKK

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -5.47

Swap short: -20.81

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

USDHKD

US Dollar vs Hong Kong Dollar

0.0
-10.118
-8.18
0.20

USDHKD

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -10.118

Swap short: -8.18

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

USDHUF

US Dollar vs Hungarian Forint

0.0
-11.01
-0.554
0.20

USDHUF

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -11.01

Swap short: -0.554

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 09:00-22:55

Thứ 3: 09:00-22:55

Thứ 4: 09:00-22:55

Thứ 5: 09:00-22:55

Thứ 6: 09:00-22:55

USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

0.2
-3
-5
0.20

USDJPY

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

USDMXN

US Dollar vs Mexican Peso

0.0
-370.902
100
1.00

USDMXN

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -370.902

Swap short: 100

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

USDNOK

US Dollar vs Norwegian Krone

0.0
-9.671
-13.163
0.20

USDNOK

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -9.671

Swap short: -13.163

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

USDPLN

US Dollar vs Polish Zloty

0.0
-12.219
-5.86
0.20

USDPLN

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -12.219

Swap short: -5.86

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

USDRON

US Dollar vs Romanian Leu

0.0
-3
-3
0.20

USDRON

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

USDRUB

US Dollar vs Russian Rouble

0.0
-1013
520
1.00

USDRUB

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1013

Swap short: 520

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:05-21:50

Thứ 3: 08:05-21:50

Thứ 4: 08:05-21:50

Thứ 5: 08:05-21:50

Thứ 6: 08:05-21:50

USDSEK

US Dollar vs Swedish Krone

0.0
-8.293
-18.918
0.20

USDSEK

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -8.293

Swap short: -18.918

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

USDSGD

US Dollar vs Singapore Dollar

0.0
-1.95
-1.123
0.20

USDSGD

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1.95

Swap short: -1.123

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

USDTRY

US Dollar vs Turkish Lira

4.1
-445.15
102.12
0.20

USDTRY

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -445.15

Swap short: 102.12

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:06-23:55

Thứ 3: 00:06-23:55

Thứ 4: 00:06-23:55

Thứ 5: 00:06-23:55

Thứ 6: 00:06-22:55

USDZAR

US Dollar vs South African Rand

0.0
-328
70
0.20

USDZAR

Kích thước Lot 100000 USD

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -328

Swap short: 70

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:00-23:55

Thứ 3: 01:00-23:55

Thứ 4: 01:00-23:55

Thứ 5: 01:00-23:55

Thứ 6: 01:00-22:55

Thông báo quan trọng

>Từ thứ Tư sang thứ Năm, Swap của các lệnh giao dịch trên tài khoản sẽ được tính gấp 3. Ngoại lệ: CFD US Stocks, CFD on Crypto, Swap của CFD Năng lượng (CFDs on Energies), CFD Hàng hóa (CFDs on Commodities) và CFD Indexes sẽ được tính gấp ba lần vào thứ Sáu.

ВTrong thời gian chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác của các ngân hàng (23:59:00 - 00:05:00) Spread có thể tăng đột biến do thanh khoản thấp.

Khoảng cách giữa lệnh chờ trong thời điểm thực hiện giao dịch với giá thị trường phải gần bằng 2 spread. Hãy tải phần mềm giao dịch để có những số liệu cụ thể .

Trong bảng này được nêu các yêu cầu ký quỹ tối thiểu mà Công ty có thể cung cấp. Yêu cầu ký quỹ cho công cụ/nhóm công cụ phụ thuộc vào cài đặt riêng của mỗi tài khoản giao dịch.