Điều kiện giao dịch cho STANDARD

STANDARD
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long
Swap short
Ký quỹ (%)
XAGAUD

Silver vs Australian Dollar

0.022
-5.1
0.9
0.20

XAGAUD

Kích thước Lot 5000 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -5.1

Swap short: 0.9

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XAGCHF

Silver vs Swiss Franc

0.001
-3
-1.2
0.20

XAGCHF

Kích thước Lot 5000 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -1.2

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XAGEUR

Silver vs Euro

0.000
-12
3.6
0.20

XAGEUR

Kích thước Lot 5000 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -12

Swap short: 3.6

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XAGGBP

Silver vs Great Britain Pound

0.001
-3.7
0
0.20

XAGGBP

Kích thước Lot 5000 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.7

Swap short: 0

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XAGUSD

Silver vs US Dollar

0.000
-8.8
2.1
0.20

XAGUSD

Kích thước Lot 5000 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -8.8

Swap short: 2.1

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XALUSD

Aluminium vs US Dollar

1.45
-27.2
-1.24
0.20

XALUSD

Kích thước Lot 25 tonnes

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -27.2

Swap short: -1.24

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 02:05-19:55

Thứ 3: 02:05-19:55

Thứ 4: 02:05-19:55

Thứ 5: 02:05-19:55

Thứ 6: 02:05-19:55

XAUAUD

Gold vs Australian Dollar

0.00
-444
30
0.20

XAUAUD

Kích thước Lot 100 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -444

Swap short: 30

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XAUCHF

Gold vs Swiss Franc

0.02
-113
20
0.20

XAUCHF

Kích thước Lot 100 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -113

Swap short: 20

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XAUEUR

Gold vs Euro

0.00
-241
50
0.20

XAUEUR

Kích thước Lot 100 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -241

Swap short: 50

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XAUGBP

Gold vs Great Britain Pound

0.01
-262
45
0.20

XAUGBP

Kích thước Lot 100 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -262

Swap short: 45

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XAUUSD

Gold vs US Dollar

0.00
-345.1
56
0.20

XAUUSD

Kích thước Lot 100 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -345.1

Swap short: 56

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XCUUSD

Copper vs US Dollar

2.65
-18.54
-147.2
0.20

XCUUSD

Kích thước Lot 25 tonnes

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -18.54

Swap short: -147.2

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 02:05-19:55

Thứ 3: 02:05-19:55

Thứ 4: 02:05-19:55

Thứ 5: 02:05-19:55

Thứ 6: 02:05-19:55

XNIUSD

Nickel vs US Dollar

5.69
-117.7
-12.41
0.20

XNIUSD

Kích thước Lot 6 tonnes

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -117.7

Swap short: -12.41

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 09:05-19:55

Thứ 3: 09:05-19:55

Thứ 4: 09:05-19:55

Thứ 5: 09:05-19:55

Thứ 6: 09:05-19:55

XPBUSD

Lead vs US Dollar

1.80
-30.9
-41
0.20

XPBUSD

Kích thước Lot 25 tonnes

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -30.9

Swap short: -41

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 02:05-19:55

Thứ 3: 02:05-19:55

Thứ 4: 02:05-19:55

Thứ 5: 02:05-19:55

Thứ 6: 02:05-19:55

XPDUSD

Palladium vs US Dollar

0.00
-27
4.1
0.20

XPDUSD

Kích thước Lot 100 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -27

Swap short: 4.1

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XPTUSD

Platinum vs US Dollar

0.00
-20
0.7
0.20

XPTUSD

Kích thước Lot 100 Tr.Oz.

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20

Swap short: 0.7

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

XZNUSD

Zinc vs US Dollar

1.77
-4.97
-79.5
0.20

XZNUSD

Kích thước Lot 25 tonnes

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -4.97

Swap short: -79.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 02:05-19:55

Thứ 3: 02:05-19:55

Thứ 4: 02:05-19:55

Thứ 5: 02:05-19:55

Thứ 6: 02:05-19:55

Thông báo quan trọng

>Từ thứ Tư sang thứ Năm, Swap của các lệnh giao dịch trên tài khoản sẽ được tính gấp 3. Ngoại lệ: CFD US Stocks, CFD on Crypto, Swap của CFD Năng lượng (CFDs on Energies), CFD Hàng hóa (CFDs on Commodities) và CFD Indexes sẽ được tính gấp ba lần vào thứ Sáu.

ВTrong thời gian chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác của các ngân hàng (23:59:00 - 00:05:00) Spread có thể tăng đột biến do thanh khoản thấp.

Khoảng cách giữa lệnh chờ trong thời điểm thực hiện giao dịch với giá thị trường phải gần bằng 2 spread. Hãy tải phần mềm giao dịch để có những số liệu cụ thể .

Trong bảng này được nêu các yêu cầu ký quỹ tối thiểu mà Công ty có thể cung cấp. Yêu cầu ký quỹ cho công cụ/nhóm công cụ phụ thuộc vào cài đặt riêng của mỗi tài khoản giao dịch.

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền