Unique VIP program for experienced traders

Personalized service, financial privileges and exclusive training opportunities.

Advantages of VIPTRADE
Personal manager

Each member is assigned an experienced personal manager who is available to provide individual support and real-time advice.

Exclusive analytics

Weekly market reviews and personalised trading signals from TeleTrade's leading analysts.

Financial privileges

CASHBACK on trading account, accumulative deposit bonuses and negative swap compensations.

Exclusive events

Access to closed seminars, webinars and events with leading traders and market experts.

Customized portfolio management strategies

The VIP Platinum level provides unique portfolio management strategies tailored to your goals and trading style.

TeleTrade provides 29 years of success in the global CFD industry

Online leader since 2000, has won the trust of a million clients. Reliability confirmed by 29 years on the market, impeccable reputation and reliable contractors. 24/7 access to the market, live analytics 24/7.

Offices and representative offices in 26 countries, where clients receive counselling and training. 29 years of continuous development, quality services and numerous awards in the world of financial markets.

From $10 000 to $50 000
 • Personal manager 5 days a week from 9:00 to 21:00
 • 2% cumulative bonus per month
 • 10% cashback on trading account
 • 20% compensation of negative swaps
 • Compensation of commissions on account deposits
 • Free training (the service is provided by the company's partners)
 • Trading signals
From $100 000
 • Personal manager 24/7
 • 3% cumulative deposit bonus
 • 15% cashback on trading account
 • 20% compensation of negative swaps
 • Compensation of commissions on account deposits
 • Free training
 • Trading signals
 • Unlimited number of trade orders
 • Personalized strategies from TeleTrade: portfolio management strategies tailored to your goals and preferences
From $50 000 to $100 000
 • Personal manager 24/7
 • 2.5% cumulative deposit bonus
 • 13% cashback on trading account
 • 20% compensation of negative swaps
 • Compensation of commissions on account deposits
 • Free training
 • Trading signals
 • Unlimited number of trade orders
How do I join?
Create a Personal Area
Fund your trading account
Get VIP status instantly
Got any doubts?

Unlock VIP status with your first deposit and discover the unparalleled perks of this exclusive offer.

Join now
We're always online
If you have any questions, our support team is always happy to help.
Enjoy trading with TeleTrade and achieve your financial goals!

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền