Yêu cầu ký quỹ

Thông số giao dịch USD
Lot tiêu chuẩn (Lot = 100 000)
Tỷ lệ đòn bẩy tối đa
Mức ký quỹ tối thiểu
0 - 1,000,000
0 - 9.99
1:500
0.20%
1,000,000 - 2,000,000
10 - 19.99
1:200
0.50%
2,000,000 - 4,000,000
20 - 39.99
1:100
1.00%
4,000,000 - 10,000,000
40 - 99.99
1:50
2.00%
Hơn 10 triệu
Hơn 100 lot
1:25
4.00%
Thông số giao dịch USD
Khối lượng lot giao dịch (đối với XAUUSD giá tại $1340)
Tỷ lệ đòn bẩy tối đa
Mức ký quỹ tối thiểu
0 - 1,000,000
0 - ~5.9
1:500
0.20%
1,000,000 - 5,000,000
~5.9 - ~29.4
1:100
1.00%
5,000,000 - 10,000,000
~29.4 - ~58.8
1:50
2.00%
Hơn 10 triệu
Hơn 75
1:25
4.00%
Thông số giao dịch USD
Khối lượng lot giao dịch (đối với Cocoa_US giá tại $2500)
Tỷ lệ đòn bẩy tối đa
Mức ký quỹ tối thiểu
0 - 1,000,000
0 - ~15
1:200
0.50%
1,000,000 - 2,000,000
~15 - ~30
1:100
1.00%
2,000,000 - 5,000,000
~30 - ~75
1:50
2.00%
5,000,000 - 10,000,000
~75 - ~150
1:25
4.00%
Hơn 10 triệu
Hơn ˜149
1:10
10.00%
Thông số giao dịch USD
Khối lượng lot giao dịch (đối với US30 giá tại $26200)
Tỷ lệ đòn bẩy tối đa
Mức ký quỹ tối thiểu
0 - 1,000,000
0 - ~3.4
1:200
0.50%
1,000,000 - 2,000,000
~3.4 - ~6.8
1:100
1.00%
2,000,000 - 3,000,000
~6.8 - ~10.2
1:50
2.00%
3,000,000 - 5,000,000
~10.2 - ~17
1:25
4.00%
Hơn 5 triệu
Hơn ˜19.2
1:10
10.00%
Thông số giao dịch USD
Khối lượng lot giao dịch (đối với Cocoa_US giá tại $2500)
Tỷ lệ đòn bẩy tối đa
Mức ký quỹ tối thiểu
0 - 1,000,000
0 - ~20
1:100
1.00%
1,000,000 - 5,000,000
~20 - ~100
1:50
2.00%
5,000,000 - 10,000,000
~100 - ~200
1:25
4.00%
Over 10 mln
Over ~200
1:10
10.00%

Lưu ý!

Đòn bẩy thả nổi chỉ có hiệu lực đối với các loại công cụ giao dịch được liệt kê trong bảng này, đối với các công cụ giao dịch như CFD trên Tiền ảo (Crypto), Cổ phiếu và ETF, các yêu cầu ký quỹ cố định được đưa ra trong Thông số kỹ thuật điều kiện giao dịch luôn được áp dụng.

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền