Lãi suất

Ngân hàng
Lãi suất (%)
Thay đổi lãi suất cuối cùng (%)
Ngày xem xét cuối cùng
Cuộc họp tiếp theo
-0.25%
+0.50%
2022-06-16
2022-09-22
1.75%
+0.50%
2022-08-04
2022-09-15
0.50%
+0.50%
2022-07-21
2022-09-08
2.50%
+1.0%
2022-07-13
2022-09-07
-0.10%
0.0%
2015-12-19
2022-09-22
3.0%
+0.50%
2022-08-17
2022-10-05