Điều kiện giao dịch cho STANDARD

STANDARD
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long (%)
Swap short (%)
Ký quỹ (%)
AUS200

ASX 200 Index Cash

1.10
-3.5
-3
0.50

AUS200

Kích thước Lot 10 AUD x AUS200 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:50-08:30 09:10-23:00

Thứ 3: 01:50-08:30 09:10-23:00

Thứ 4: 01:50-08:30 09:10-23:00

Thứ 5: 01:50-08:30 09:10-23:00

Thứ 6: 01:50-08:30 09:10-23:00

BRA50

Brazil IBrX-50 Bovespa index (USD)

60
-3
-2.5
0.50

Brazil IBrX-50 Bovespa index (USD)

BRA50

Kích thước Lot 2 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 14:05-22:55

Thứ 3: 14:05-22:55

Thứ 4: 14:05-22:55

Thứ 5: 14:05-22:55

Thứ 6: 14:05-22:00

CH20

Switzerland 20 Blue Chips Index Cash

3
-3.5
-3
0.50

Switzerland 20 Blue Chips Index Cash

CH20

Kích thước Lot 10 CHF x CH20 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:02-21:55

Thứ 3: 08:02-21:55

Thứ 4: 08:02-21:55

Thứ 5: 08:02-21:55

Thứ 6: 08:02-21:55

CHN50

FTSE China A50 Index Cash (USD)

2.00
-3.5
-3
0.50

CHN50

Kích thước Lot 10 CHN x CHN50 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 3: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 4: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 5: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 6: 03:05-10:25 11:00-22:40

DX

US Dollar Index ICE

0.007
-3
-2.5
0.50

DX

Kích thước Lot 1000 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 02:05-22:55

Thứ 3: 02:05-22:55

Thứ 4: 02:05-22:55

Thứ 5: 02:05-22:55

Thứ 6: 02:05-21:55

ES35

IBEX 35 Index Cash

6.5
-3.5
-3
0.50

ES35

Kích thước Lot 10 EUR x ES35 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 09:02-19:55

Thứ 3: 09:02-19:55

Thứ 4: 09:02-19:55

Thứ 5: 09:02-19:55

Thứ 6: 09:02-19:55

EUR50

EURO STOXX50 Index Cash

1.5
-3.5
-3
0.50

EUR50

Kích thước Lot 10 EUR x EUR50 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:02-21:55

Thứ 3: 08:02-21:55

Thứ 4: 08:02-21:55

Thứ 5: 08:02-21:55

Thứ 6: 08:02-21:55

FRA40

CAC40 Index Cash

1.0
-3.5
-3
0.50

FRA40

Kích thước Lot 10 EUR x FRA40 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:02-21:55

Thứ 3: 08:02-21:55

Thứ 4: 08:02-21:55

Thứ 5: 08:02-21:55

Thứ 6: 08:02-21:55

GER40

Xetra DAX Index Cash

0.0
-3.5
-3
0.50

GER40

Kích thước Lot 10 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

HK50

Hang Seng 50 Index Cash

7.2
-3.5
-3
0.50

HK50

Kích thước Lot 10 HKD x HK50 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Thứ 3: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Thứ 4: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Thứ 5: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Thứ 6: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

IT40

Italia MIB40 Index Cash

10
-3.5
-3
0.50

IT40

Kích thước Lot 5 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:02-21:55

Thứ 3: 08:02-21:55

Thứ 4: 08:02-21:55

Thứ 5: 08:02-21:55

Thứ 6: 08:02-21:55

J225

Nikkei 225 Index Cash

4
-3.5
-3
0.50

J225

Kích thước Lot 100 JPY x J225 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

MEX

Mexico BMV IPC Index (USD)

106
-3
-2.5
0.50

MEX

Kích thước Lot 3 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:35-21:55

Thứ 3: 16:35-21:55

Thứ 4: 16:35-21:55

Thứ 5: 16:35-21:55

Thứ 6: 16:35-21:55

NED25

Netherlands AEX25 Index

0.19
-3
-2.5
0.50

NED25

Kích thước Lot 200 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:05-22:00

Thứ 3: 08:05-22:00

Thứ 4: 08:05-22:00

Thứ 5: 08:05-22:00

Thứ 6: 08:05-22:00

PL20

Poland WIG20 index GPW

1.5
-3
-2.5
0.50

PL20

Kích thước Lot 20 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:45-16:45

Thứ 3: 08:45-16:45

Thứ 4: 08:45-16:45

Thứ 5: 08:45-16:45

Thứ 6: 08:45-16:45

SAR40

South Africa JSE TOP 40 Index

7.50
-3
-2.5
0.50

SAR40

Kích thước Lot 1 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:35-17:25

Thứ 3: 08:35-17:25

Thứ 4: 08:35-17:25

Thứ 5: 08:35-17:25

Thứ 6: 08:35-17:25

SG20

Singapore 20 Blue Chips Index (USD)

0.00
-3
-2.5
0.50

Singapore 20 Blue Chips Index (USD)

SG20

Kích thước Lot 10 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 02:00-22:55

Thứ 3: 02:00-22:55

Thứ 4: 02:00-22:55

Thứ 5: 02:00-22:55

Thứ 6: 02:00-21:55

SK200

South Korea KOSPI200 index KRX (USD)

0.3
-3
-2.5
0.50

South Korea KOSPI200 index KRX (USD)

SK200

Kích thước Lot 500 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 02:05-08:10

Thứ 3: 02:05-08:10

Thứ 4: 02:05-08:10

Thứ 5: 02:05-08:10

Thứ 6: 02:05-08:10

UK100

FTSE 100 Index Cash

2.1
-3.5
-3
0.50

UK100

Kích thước Lot 10 GBP x UK100 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-21:55

US2000

US Russell 2000 Index

0.4
-3
-2.5
0.50

US2000

Kích thước Lot 10 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-21:55

US30

Dow Jones Industrial Average Index Cash

0
-3.5
-3
0.50

Dow Jones Industrial Average Index Cash

US30

Kích thước Lot 10 USD x US30 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

US500

S&P 500 Index Cash

0.5
-3.5
-3
0.50

US500

Kích thước Lot 10 USD x US500 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

USTech100

Nasdaq 100 Index Cash

1.2
-3.5
-3
0.50

USTech100

Kích thước Lot 10 USD x USTech100 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3.5

Swap short: -3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

VIX

US VIX volatility Index CBOE

0.16
-3
-2.5
0.50

VIX

Kích thước Lot 10 contracts

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -3

Swap short: -2.5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

Thông báo quan trọng

>Từ thứ Tư sang thứ Năm, Swap của các lệnh giao dịch trên tài khoản sẽ được tính gấp 3. Ngoại lệ: CFD US Stocks, CFD on Crypto, Swap của CFD Năng lượng (CFDs on Energies), CFD Hàng hóa (CFDs on Commodities) và CFD Indexes sẽ được tính gấp ba lần vào thứ Sáu.

ВTrong thời gian chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác của các ngân hàng (23:59:00 - 00:05:00) Spread có thể tăng đột biến do thanh khoản thấp.

Khoảng cách giữa lệnh chờ trong thời điểm thực hiện giao dịch với giá thị trường phải gần bằng 2 spread. Hãy tải phần mềm giao dịch để có những số liệu cụ thể .

Trong bảng này được nêu các yêu cầu ký quỹ tối thiểu mà Công ty có thể cung cấp. Yêu cầu ký quỹ cho công cụ/nhóm công cụ phụ thuộc vào cài đặt riêng của mỗi tài khoản giao dịch.

Cảnh báo rủi ro

Các lệnh giao dịch bán (hay còn gọi là short) của một số công cụ có thể bị cấm trong một khoảng thời gian nhất định do những hạn chế đối với các công cụ đó hay từ phía bên đối tác hoặc bởi các cơ quan quản lý. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền