Novosti kompanije
2 децембар 2020, 09:48

TeleTrade je izmenio uslove za dobijanje VIP-statusa

Počev od 02. decembra 2020. godine, stupaju na snagu novi uslovi za sticanje i očuvanje statusa VIP, VIP Gold i VIP Platinum klijenata međunarodne brokerske kuće TeleTrade.

Prema novim uslovima, za sticanje statusa VIP-klijenta neophodna je popuna trgovinskog računa do ukupne vrednosti od:

  • za VIP – do 50 000 USD;
  • za VIP Gold – do 100 000 USD;
  • za VIP Platinum – do 500 000 USD.

Svi klijenti koji poseduju VIP status, počev od 02. decembra 2020. godine stiču pravo na sledeće pogodnosti:

Status Pogodnosti
Kumulativni bonus na depozit Cashback na trgovinski račun Kompenzacija negativnih svopova
VIP Platinum 5% mesečno 15% 20%
VIP Gold 3% mesečno 13% 20%
VIP 2% mesečno 10% 20%

Svi obračuni koji se vrše u cilju utvrđivanja VIP statusa počev od 02. decembra 2020. godine nemaju ograničenja u pogledu vrste trgovinskih instrumenata i zahteva za zadržavanje pozicija.

Za ostvarivanje prava na dodelu kumulativnog bonusa neophodna je trgovinska aktivnost u obimu ne manjem od 2 obračunska lota na 1000 USD (1 obračunski lot – to je obim trgovinskih operacija čija nominalna vrednost iznosi 100 000 USD).

Pri tome, klijenti sa statusom VIP i VIP Gold u slučaju odgovarajuće trgovinske aktivnosti mogu ostvariti kumulativni bonus i cashback na trgovinski račun u visini koja se dodeljuje klijentima sa statusom VIP Platinum.

Status Potrebna trgovinska aktivnost izražena u obračunskim lotovima i odgovarajuća isplata prema statusu
2 i više 3 i više 6 i više
VIP isplata u nivou statusa VIP isplata u nivou statusa VIP Gold isplata u nivou statusa VIP Platinum
VIP Gold isplata u nivou statusa VIP Gold isplata u nivou statusa VIP Platinum isplata u nivou statusa VIP Platinum

Gubitak VIP statusa nastupa u slučaju podizanja sredstava sa trgovinskog računa. Obnova statusa nastupa nakon uplate sredstava na trgovinski račun koja obezbeđuje da nivo deponovanih sredstava bude iznad propisanog nivoa za sticanje odgovarajućeg VIP statusa.

Detaljnije o pogodnostima i prednostima VIP statusa možete pronaći na stranici «VIP-klijenti» u odeljku «Trgovina».

© 2000-2023. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
трансфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik