Novosti kompanije
31 октобар 2022, 12:10

Zatvorene sesije za trgovanje za određene indekse i akcije u periodu od 01. do 03. novembra 2022. godine

Poštovani klijenti,

Ovim putem vas obaveštavamo da će usled praznika u Poljskoj, Brazilu, Meksiku i Japanu u periodu od 01. do 03. novembra 2022. godine doći do zatvaranja trgovinskih sesija za sledeće simbole:

  • 01. novembar 2022. (Dan svih svetaca u Poljskoj) – nema trgovine indeksom PL20.
  • 02. novembar 2022. (Zadušnice u Brazilu) –nema trgovine indeksom BRA50.
  • 02. novembar 2022. (Dan mrtvih u Meksiku) – nema trgovine indeksom MEX.
  • 03. novembar 2022. (Dan kulture u Japanu) – nema trgovine akcijama na Tokijskoj berzi (TSE).

Tokom navedenog perioda moguće je povećanje spredova usled redukovane likvidnosti na relevantnim tržištima. Sa tim u vezi, molimo vas da ovu informaciju izmete u obzir prilikom planiranja trgovinskih aktivnosti.

Takođe, moguće su dodatne izmene u rasporedu trgovanja bez prethodnog obaveštenja.

TeleTrade

© 2000-2023. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
транcфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik