Novosti kompanije
23 март 2023, 07:35

Split akcija MNST dana 27-28. marta 2023. godine

Poštovani klijenti,

U vezi sa sprovođenjem deobe akcija korporacije Monster Beverage (simbol MNST), obaveštavamo vas da će po okončanju trgovinske sesije dana 24. marta 2023. godine smbol MNST biti preveden u režim trgovanja "Close Only".

Sa tim u vezi, potrebno je da najkasnije do kraja 27. marta 2023. godine zatvorite sve otvorene pozicije i uklonite odložene naredbe koje se odnose na navedeni simbol.

Po završetku trgovinske sesije dana 27. marta 2023. godine, preostale aktivne naredbe biće prisilno zatvorene, odnosno uklonjene.

Od 28. marta 2023. godine vrednost akcija će biti umanjena u odnosu 1:2.

Molimo vas da ovu informaciju uzmete u obzir prilikom planiranja trgovinskih operacija.

TeleTrade

© 2000-2023. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
трансфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik