Novosti kompanije
18 мај 2023, 15:05

Dana 26. maja 2023. godine trgovina akcijama i indeksom HK50 na berzi u Hong Kongu će biti zatvorena - Budin rođendan

Poštovani klijenti,

Ovim putem vas obaveštavamo o predstojećem državnom prazniku u Hong Kongu - Dan rođenja Bude koji se ove godine proslavlja 26. maja.

Navedenog dana će berza u Hong Kongu biti zatvorena, a samim tim neće biti moguća trgovina CFD instrumentima (indeks HK50 i indeksi akcija svih kompanija koje se kotiraju na HKEX).

Takođe, tokom praznika moguće je povećanje spredova, uz smanjenje likvidnosti na povezanim tržištima.

Prilagodite svoje trgovinske aktivnosti navedenim izmenama.

Napominjemo da su moguće dodatne izmene u rasporedu trgovanja bez posebnog obaveštenja.

TeleTrade

© 2000-2024. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
транcфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik