Benefiti

Ostvarite mogućnost trgovine na finansijskim tržištima po posebnim uslovima.

Uslovi za dobijanje bonusa:

1. Nije dozvoljeno podizanje sredstava sa računa u toku obračunskog meseca.
2. Za mesec u kome je trgovinski račun otvoren se ne obračunavaju procenti.
3. Uslovi trgovine koje je obavezno ispuniti:
  • Obim trgovanja od najmanje 4 lota na svakih $ 1,000 deponovanih sredstava (uključujući otvorene pozicije) koji se nalaze na trgovinskom računu na početku meseca.

Primer za obračun bonusa:

Let's assume that at the beginning of the billing period, your trading account has $ 2,000 of your own funds and $ 2,000 of bonus funds. If you want to receive a bonus at the end of the month under the "24% Bonus" program, your trading turnover must be:

4 lots x 2 1 + 4 lots x 2 2 = at least 16 lots during the billing month

1 For each 1 000 $ of own funds 2 For every 1000 $ of bonus funds

If you earned $ 1,000 during the billing month, your base for calculating the bonus accrual will be:

$ 2,000 of own funds + $ 1,000 of earned funds = $ 3,000

In this case, if you meet the conditions for trading activity, at the beginning of the month following the settlement month, you will receive:

$ 3,000 : 100% x 2% = 60 $

Otvaranje trgovinskog računa
Otvaranje trgovinskog računa

© 2000-2024. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
транcфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik