Novosti kompanije
23 јануар 2023, 11:37

Izmena rasporeda trgovinskih sesija za instrument ASX (CFD - akcije) i indekse AUS200 i IND50 na dan 25. i 26. januar 2023. godine

Poštovani klijenti,

Dana 25. i 26. januara 2023. godine, a povodom Dana Australije, doći če do izmene u rasporedu trgovanja instrumentom ASX iz grupe CFD - akcije, kao i indeksom AUS200.

Trgovinska sesija za akcije ASX se ponovo otvara u 02:00 časova, dana 25. januara 2023. godine.

Trgovinska sesija za indeks AUS200 se ponovo otvara u 08:10 časova, dana 26. januara 2023. godine.

Takođe, dana 26. januara 2023. godine, neće biti moguće trgovanje indeksom IND50.

Navedena vremena otvaranja odgovaraju serverskom vremenu (trading server time).

Molimo vas da navedene izmene uzmete u obzir prilikom planiranja trgovinskih operacija.

TeleTrade

© 2000-2024. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
транcфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik