Số hợp đồng:
GQ-16452649
Risk: 2
Loại tài khoản:
NDD
Hoa hồng cho Trader:
10%
Biến động thu nhập hàng ngày

Toàn thời gian 3.11%

14 ngày qua 2.84%

Drawdown

Drawdown hiện tại 71.64%

Max. drawdown 82.54%

Profit

Max. Lợi nhuận hàng ngày 15.51%

Lợi nhuận trung bình hàng ngày 2%

Lỗ

Lỗ tối đa trong ngày 17.52%

Lỗi trung bình trong ngày 1.46%

Hệ số phục hồi -0.87
Tỷ lệ Sharpe -23.07
Xiexie
7 years
Thông tin chung

Loại tài khoản NDD

Đào tạo Samara State University of Architecture and Civil Engineering

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền