Investment portfolio archive

Information is current as of 24.06.2024
 • Portfolio
  TeleTrade High-Yield (March 2021)
  Lợi nhuận -20.0%
  • Term
   3 months
  • Investment amount
   From 1 000 USD
  • Periodicity
   At the beginning of each month. more often in case of unexpected volatility
  • Rủi ro
   39.1%
 • Portfolio
  TeleTrade Conservative (June 2021 - May 2022)
  Lợi nhuận -34.3%
  • Term
   12 months
  • Investment amount
   From 10 000 USD
  • Periodicity
   At the beginning of each month. More often in case of unexpected volatility
  • Rủi ro
   27%
 • Portfolio
  TeleTrade TeleTrade Safety (June 2020 - May 2021)
  Lợi nhuận 37.9%
  • Term
   12 months
  • Investment amount
   From 1 000 USD
  • Periodicity
   At the beginning of each month. more often in case of unexpected volatility
  • Rủi ro
   20%
 • Portfolio
  TeleTrade Perspective (June-November 2021)
  Lợi nhuận 27.1%
  • Term
   6 months
  • Investment amount
   From 1 000 USD
  • Periodicity
   At the beginning of each month. More often in case of unexpected volatility
  • Rủi ro
   36.6%
 • Portfolio
  TeleTrade Perspective (June - Noviember 2020)
  Lợi nhuận 9.9%
  • Term
   6 months
  • Investment amount
   From 1 000 USD
  • Periodicity
   At the beginning of each month. more often in case of unexpected volatility
  • Rủi ro
   23%
 • Portfolio
  TeleTrade Perspective (December 2020 - May 2021)
  Lợi nhuận 34.3%
  • Term
   6 months
  • Investment amount
   From 1 000 USD
  • Periodicity
   At the beginning of each month. more often in case of unexpected volatility
  • Rủi ro
   35.1%
1 / 2

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền