Tin tức
24 tháng 9 2013, 12:31

TeleTrade Analytics App for Your Mobile: Make Your Trading More Successful!

TeleTrade experts have created an application TeleTrade Analytics. Using TeleTrade Analytics you will know all changes to quotations of currencies in real time. Application is available for mobile devices (smartphones and tablets) and is absolutely free!

TeleTrade Analytics is an indispensable tool of the trader and financial analyst, it lets you instantly get the information you need for successful trading on FOREX. For all users of TeleTrade Analytics the economic calendar is available for quick and detailed reports on all future events in the world of finance that may influence the change of quotations of currencies.

To start using the application, you must download and install it on your mobile device. Let us remind you that TeleTrade Analytics is absolutely free and does not require any fee for using the application.

At anytime and anywhere in the world you will see the changes to quotations of currencies in real time by installing TeleTrade Analytics to your mobile device!

You can download and install the application by Google Play and Apple AppStore.

Another useful feature is the possibility to install the widget directly to the desktop. You can set the widget so that it will display the most important quotes for you.

TeleTrade Analytics will make your trading more mobile and comfortable, and as a result – more successful.

The application will be further developed and refined in accordance with your feedback left in app store.

Also please remember that for TeleTrade customers the mobile version of the trading terminal aTrader is available, it allows to trade (make transactions) right from your smartphone or tablet.

© 2000-2023. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền