Tin tức
24 tháng 9 2013, 12:31

Attention !!! - Winter time switch on October 31st 2010 - change in trading sessions schedule

Dear Customers!
Please pay attention to the switch to winter time starting from October 31st 2010.
In USA switch to winter time occurs a week later.

Starting from November 1st 2010 till November 5th 2010 including trading session on CFD on stocks will run from 14:30 TeleTradeR trading time (UTC+2) till 21:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) each day.
Starting from November 8th 2010 trading session on CFD on stocks will run from 16:30 TeleTradeR trading time (UTC+2) till 23:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) each day.

Starting from November 1st 2010 till November 5th 2010 trading session on CFD on @ES0Y will run from 00:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) till 21:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) with each day break from 21:15 till 21:45.
Starting from November 8th 2010 trading session on CFD on @ES0Y will run from Monday 00:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) till Friday 23:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) with each day break from 23:15 till 23:45.

Starting from November 1st 2010 till November 5th 2010 trading session on CFD on @CL0Y will run from 00:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) till 21:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) with each day break from 22:15 till 23:00.
Starting from November 8th 2010 trading session on CFD on @CL0Y will run from 00:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) till 23:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) with each day break from 00:15 till 01:00.

Starting from November 8th 2010 trading session on FOREX and CFD on metals will run from Monday 00:00 TeleTradeR trading time (UTC+2) till Friday 23:00 TeleTradeR trading time (UTC+2)

Everywhere specified TeleTradeR trading time (UTC+2)

© 2000-2023. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền