Tin tức
19 tháng 2 2018, 15:10

Introduction of Floating Margin Requirements

Dear Clients,

As of Feb 26, 2018, the Company will introduce floating margin requirements for positions in Forex, Metals, Energies and Indices.

Floating margin requirements will apply since Feb 26, to all accounts with the Company, all types of clients, and all positions (new and existing) .

The effect of the floating margin is that the Company will be applying different margin levels for different levels of exposure in Client accounts.

Floating margin grid is will be as follows:

Forex Pairs

USD Exposure

Max Leverage Applied

Margin Level

0 - 1,000,000

1:500

0.20%

1,000,000 - 2,000,000

1:200

0.50%

2,000,000 - 4,000,000

1:100

1.00%

4,000,000 - 10,000,000

1:50

2.00%

Over 10 mil.

1:25

4.00%

Metals

USD Exposure

Max Leverage Applied

Margin Level

0 - 5,000,000

1:100

1.00%

5,000,000 - 10,000,000

1:50

2.00%

Over 10 mil.

1:25

4.00%

Energies (UKBrent, USCrude)

USD Exposure

Max Leverage Applied

Margin Level

0 - 1,000,000

1:100

1.00%

1,000,000 - 5,000,000

1:50

2.00%

5,000,000 - 10,000,000

1:25

4.00%

Over 10 mil.

1:10

10.00%

Indices

USD Exposure

Max Leverage Applied

Margin Level

0 - 1,000,000

1:100

1.00%

1,000,000 - 2,000,000

1:50

2.00%

2,000,000 - 5,000,000

1:25

4.00%

Over 5 mil.

1:10

10.00%

E.g., for an account with 1:500 leverage, the Client will be able to have an exposure to Forex instruments of up to US$ 1 mln with the margin of 0.2%, after which the next US$ 1 million of exposure will require margin of 0.5%, further US$ 2 mln increase of positions will require margin of 1%, and so on. Please note that the recalculations of margin takes place separately for each group of instruments. I.e. increased margin requirements for Forex instruments, in case of large exposures in such, will not impact margin requirements for positions in Indices, Oil and Metals.

Sincerely,

TeleTrade

© 2000-2023. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền