• TeleTrade
  • Hợp tác
  • Tin tức
  • Vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, liên quan đến lễ Phật Đản, giao dịch trên chỉ số HK50 và cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông sẽ đóng cửa
Tin tức
18 tháng 5 2023, 15:05

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, liên quan đến lễ Phật Đản, giao dịch trên chỉ số HK50 và cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông sẽ đóng cửa

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng do Lễ Phật Đản vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, các phiên giao dịch CFD HK50 và tất cả các cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông sẽ đóng cửa.

Trong thời gian này, chênh lệch có thể tăng và thanh khoản có thể giảm ở các thị trường tương ứng; vui lòng xem xét điều này trong các hoạt động giao dịch của bạn.

Cũng xin lưu ý rằng những thay đổi bổ sung đối với lịch giao dịch có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.

TeleTrade

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền